AT og SRP

I grundforløbet stifter du bekendtskab med faget AT, som står for 'Almen Studieforberedelse'. Endvidere skal du i 3.g skrive et studieforberedelsesprojekt, SRP.

Læs mere om AT og SRP:

StudieRetningsProjekt SRP
Almen studieforberedelse AT.

Studieretningsprojektet
SRP er en større skriftlig opgave, der skrives i 3.g.
Opgaven skal skrives i 2 fag, der vælges af eleven, altid med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau. Der afsættes 2 undervisningsfri uger til at skrive opgaven i. SRP regnes for et A-niveau fag, og karakteren tæller derfor med vægten 2.
I løbet af 2.g trænes du i at skrive en studieretningsopgave, kaldet SRO.

Almen studieforberedelse = AT
Timetallet er ca 200 timer, og der vil være 2-3 AT-projekter hvert skoleår. AT afsluttes i 3. g med en obligatorisk individuel mundtlig prøve med udgangpunkt i en afleveret synopsis. Faget regnes for et A-niveau fag, og karakteren tæller derfor med vægten 2.
Det overordnede tema offentliggøres af undervisningsministeriet i februar hvert år. Eleverne vælger selv hvilke 2 fag, der skal indgå.

AT består af emne- og problemorienteret arbejde, der belyses af flere fag inden for og på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.
Du arbejder her med betydningfulde natur- og kulturfænomener, som skal belyses fra forskellige fags synsvinkel. Du skal med andre ord lære at kende og anvende de forskellige fags metoder og teorier.
I AT afholder vi en del værkstedskurser, som netop vil handle om fagenes metoder og teorier. I forbindelse med AT vil der derfor være både forelæsninger og værkstedskurser.

Her kan du få adgang til følgende ressourcerum:
AT eksamensemnet for 2011

AT eksamensemnet for 2012
AT eksamensemnet for 2013
AT eksamensemnet for 2014
AT eksamensemnet for 2015

AT eksamensemnet for 2016

På EMUs side for AT kan du endvidere se:
- En inspirerende powerpoint lavet af fagkonsulenten i dansk
- Undervisningsministeriets FAQ om AT eksamen
- En detaljeret gennemgang af de links, der er i ressourcerummet
- Rigtig mange gode og generelle råd om AT til eksempelvis synopsis, eksamen, talepapir, videnskabsteori og metode.

 
 
«  
  »
2016
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29