icon-menu
Menu
icon-user.png

ORDENSREGLER

Ordensregler for grundskolen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Alle har et fælles ansvar for at bevare BK som en god skole, hvor det er rart at være, både i og uden for timerne.

Vi forventer, at alle elever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium behandler skolen og dens omgivelser med respekt.

Der gælder følgende ordensregler:

 • Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til undervisningen, og forstyrrer ikke andre.
 • Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
 • Det enkelte undervisningslokale skal være ryddeligt efter timens afslutning.
 • Vi tolererer ikke mobning.
 • Det er ikke tilladt for elever at ryge i skoletiden, på skolens område og på ture, arrangementer m.m. i skoleregi.
 • Du må hverken medbringe eller indtage alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi.
  Hvis en elev møder påvirket op, kontaktes hjemmet og eleven hjemsendes.
 • Det er ikke tilladt for elever fra beg. klasse til og med 7. klasse at forlade skolens område i skoletiden. Fra 8. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.35 –12.20, hvis forældrene skriftlig har givet skolen deres accept.
 • Du må ikke benytte farligt legetøj som rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende på skolens område i skoletiden.
 • Du må kun kaste med sne på asfaltbanerne (3. – 6. klasse) og på kunstgræsbanen.

Som en hovedregel gælder det, at med mindre der er tale om et uheld, skal eleven eller dennes forældre erstatte ting, eleven har ødelagt.

Vi forventer, at I hjælper hinanden med at overholde ordensreglerne.

       

Overtrædelse af skolens ordensregler

Elever, der går i grundskolen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, skal følge skolens ordensregler.

Klasselæreren sikrer, at den enkelte elev i klassen kender den nyeste version af skolens ordensregler og er informeret om, hvad der sker, hvis ikke de overholdes.

Ved overtrædelse af skolens ordensregler iværksættes et eller flere trin af følgende procedure:            

 • Irettesættelse.
 • Samtale med den enkelte elev (klasselærer/elev). Skolens ledelse kan eventuelt inddrages. Skolens ledelse samt forældre informeres.
 • Skolens ledelse indkalder den enkelte elev og dennes forældre til et møde på skolen.
 • Skolens ledelse kan give en skriftlig advarsel. I denne advarsel skal konsekvenserne for eleven, hvis han/hun ikke overholder skolens ordensregler, være tydelige.
 • Eleven bortvises.

Elev og forældre vil altid blive hørt inden en skriftlig advarsel eller bortvisning.

En bortvisning kan være midlertidig og må da højst vare 5 skoledage. Inden skolegangen genoptages, skal forældre og elev have været til en samtale med en repræsentant fra skolens ledelse.

Skolens ledelse kan uden forudgående advarsel bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft overtræder skolens ordensregler.


Claus Sabroe       Leif Rasmussen      Helle Brinch


Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.