Valg af kreativt fag i gymnasiet

Du kan vælge imellem ét af følgende kreative fag i 1.g.

Billedkunst C
Dramatik C
Musik C

Billedkunst C
 
Vi lever i en billedkultur. Vi er omgivet af billeder fra morgen til aften, og om natten drømmer vi i billeder. Og vores billede af os selv er bestemt af de billeder, vi ser og omgiver os med: Vis mig dine billeder, og jeg skal sige dig, hvem du er.
Derfor er det vigtigt at kunne sætte ord på disse billeder og tale med andre om dem og deres betydning. Det får man mulighed for gennem teoretisk arbejde og praktiske øvelser i faget Billedkunst, hvis genstandsområde er billedkunsten i videste forstand fra urtid til nutid.
I skal lære det sprog, man benytter, når man beskriver og analyserer billeder, og I skal have kendskab til kunsthistorien for at forstå de billedmæssige fremstillingers udtryk og forskelligheder til forskellige tider. Målet er imidlertid ikke kun at studere andres billeder. I skal også skabe jeres egne billeder for at forstå sammenhængen mellem teori og praksis og opleve, hvordan man kan udtrykke sig og kommunikere ved hjælp af billeder.
Det er graden af den forståelse, der evalueres, og ikke jeres kunstneriske formåen. Undervisningens mål er ikke at gøre jer til kunstnere, men til kunstkendere. Og det er det kendskab, I skal demonstrere til eksamen, hvor det er jeres opgave at belyse en faglig problemstilling ved hjælp af andres og ikke mindst egne værker.

Dramatik C

"The world is a stage and we are all actors upon it", sådan lyder de vise ord fra Hamlet i Shakespeares stykke af samme navn. Et sigende citat, der peger på sammenhængen mellem livet og skuespil, hvor man rent metaforisk kan forstå det at begå sig på scenen som en prøve på det at begå sig i livet. Vi er således alle 'on stage' hver dag, og vælger du teater og drama som kreativt linjefag, vil du få muligheden for at tilegne dig redskaberne til at forstå livet og til at handle i det.  

Om Dramatik:
Faget består af både teori og praksis. Du vil typisk blive introduceret til de forskellige teaterhistoriske perioder, til dramaøvelser, skuespiltekninkker samt for forestillinger på DVD og i teatret, hvor vi tager hen 2-3 gange om året. Derudover skal du i samarbejde med dine medstuderende også producere egne forestillinger med det hele: Scenografi, arrangement, lys/lyd, instruktion, PR osv.

Eksamen:
Eksamen består af fremvisning af egenproducerede projekter samt en samtale derom, hvor der også perspektiveres til det øvrige gennemgåede stof.  

Musik C

Musikfagets to helt centrale søjler er musikudøvelse og musikkundskab.
I musikudøvelse arbejdes der, alt efter det valgte niveau, med enstemmige sange og flerstemmige vokal- og instrumentalnumre inden for klassisk såvel som rytmisk musik. Stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter indgår i undervisningen.
I musikkundskab anvendes fagets metoder (musiklære, musikteori, hørelære, musikkens parametre) med henblik på diskussion, analyse og perspektivering af vestlig kunst- og populærmusik, folkemusik, dansk musik, ny musik og ikke-vestlig musik. Undervisningen inddrager musikkens historiske og aktuelle, kulturelle og sociale samt formidlings- og mediemæssige forhold.
Arbejdsformerne veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum.
Med sin blanding af teori og praksis opnår musikeleven både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget. Det er ikke en forudsætning at du kan spille eller synge i forvejen.

C-niveau
På C-niveau arbejdes der med musikken grundlæggende byggestene og udtryk inden for sang, spil og musikkundskab.
Eksamen falder i to dele:
1. Gruppefremførelse af et nummer
2. Musikkundskab, hvor du kommer op i det musikemne, du har arbejdet særligt med i løbet af året.
Der gives én samlet karakter.

B-niveau
På B-niveau udbygges denne beskæftigelse til også at omhandle dels et musikemne og  dels et musikprojekt med særlig inddragelse af IT dvs. med mulighed for fx at lave lydproduktion og filmmusik, og der arbejdes mere intensivt med musikudøvelse.
 Du stifter bekendtskab med elementær satsteknik med henblik på at kunne nedskrive et lettere, nodebaseret nummer, som kan opføres i klassen.
Eksamen falder i to dele
1. Gruppe- eller solofremførelse af et nummer 
2. Musikkundskab, hvor kursisten kommer op i et af de musikemner, der er arbejdet særligt med i løbet af året.
Der gives én samlet karakter.

 

 
 
«  
  »
2016
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29