icon-menu
Menu
icon-user.png

ledige stillinger 

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums grundskole søger lærer 

 

En af vores lærere flytter til Jylland. Derfor søger vi en ny kollega pr. 1. august 2019.

 

Følgende fag har primært vores interesse:

Biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknologi, idræt, madkundskab og musik. Der er tale om en fastansættelse.

 

Vi er en privatskole med ca. 750 elever og 65 medarbejdere i grundskolen – en levende og dynamisk arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø beliggende i naturskønne omgivelser. Vi lægger vægt på faglig fordybelse, respekt og ansvar i et åbent og kreativt miljø med et særdeles godt samspil mellem skole og hjem.

 

Medarbejdere skal kun være på skolen, når tilstedeværelse er påkrævet, og nye medarbejdere har tutorordning.

 

Hvis du har lyst til at vide mere, så læs mere her på bagkost.dk eller kontakt afdelingsinspektør Helle Brinch eller viceafdelingsinspektører Leif Rasmussen på telefon 44 98 00 65.

 

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.

 

Ansøgningen mailes til grund@bagkost.dk. Hvis det er muligt, vedhæftes ansøgning og bilag i et dokument.  

Ansøgningen stiles til bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd.

 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest onsdag den 24. april 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 18/19.

 

Læs vores procedurebeskrivelse for håndtering af ansøgere og ansattes personoplysninger her.

 

Vi mangler lærere i Idræt, Engelsk, Erhvervsøkonomi og Psykologi, samt Barselsvikar i Engelsk og Historie

Kun ansøgere med kombinationer af de nævnte fag vil blive taget i betragtning.

 

Gennemført pædagogikum er en fordel, men ikke en forudsætning.

 

Der vil kunne blive 1 fuldtidsstilling og evt. nogle timerester.

 

Barselsvikariatet er fra skolestart til efterårsferien.

 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privatskole med fire afdelinger: grundskole, SFO, kostskole og gymnasium og har ca. 1000 elever i alderen 5 - 19 år, samt ca. 55 kostelever.

 

Vi er skole med høj faglighed og stor rummelighed. Vores gymnasium er lille, men i god vækst. Vi har 4 spor og har i de seneste år udviklet et koncept med 5-årige gymnasieforløb, hvor 2 af vores klasser starter i 8. klasse og bliver undervist af gymnasielærere i de fag, der er centrale for deres studieretning, og ved 9. klasses afgangsprøverne har afsluttet kernestoffet fra C-niveauerne i matematik, fysik og biologi. De 2 klasser er hhv. en bioteknologiklasse, og en digitalklasse, som har studieretningsfagene Kommunikation /IT og enten Programmering eller Design B.


Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene. Vi har et stærkt samarbejde både i faggrupperne og mellem fagene og netop fagligheden og relationer er i særligt fokus sammen med skolens motto - Perseverando, som betyder gennem vedholdenhed.


Vi har små klasser og kender derfor vores elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder, hvor de har brug for ekstra hjælp. Vi har fokus på talent – i en bred forstand, og ca. 2/3 af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for talentarbejde. Vores elever er motiverede og klarer sig rigtig godt. Gymnasiet ligger i top i statistikkerne for både eksamenssnit og løfteevne, og eleverne kommer langt i konkurrencer og talentprogrammer. Læs mere her på skolens hjemmeside www.bagkost.dk eller skolens facebookside.

 

Vi forventer af dig:

  • At du brænder for dine fag og formår at formidle din entusiasme videre til eleverne
  • At du medvirker til at udvikle og videreudvikle vores 5-årige koncept
  • At du er villig til også at undervise elever i vores 5-årige forløb
  • At du værdsætter at samarbejde med dine kolleger både på tværs af fag og af skoleafdelinger
  • Du forstår din opgave som rollemodel for gymnasiets elever.

 

Stillingsopslaget er åbent til 2. maj, men der vil blive afholdt samtaler løbende.

 

Ansøgninger sendes via gymnasiejob.dk.

 

Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til vicerektor Charlotte Moltke på tlf. 44360702.

 

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.