icon-menu
Menu
icon-user.png

Corona update

31. marts 2020


Kære elever og forældre


Jeg håber, at I alle efter omstændighederne har det godt, og at I har fået dagligdagen med undervisning derhjemme til at fungere. 

Vi håber, at vi snart kan melde nyt ud om tiden efter påske. Indtil da får I her et indblik i, hvad der kan opstå af ideer i disse for os alle så usædvanlige tider...


BK mod corona

”Skolen er en del af samfundet, og når samfundet er under pres, er det kun naturligt at ønske at gøre noget.” Sådan sagde Hanne Gottliebsen til mig mandag. Hanne underviser i Programmering og Teknologiforståelse, og hos hende er der ikke langt fra ord til handling.


Bagsværd Kostskole og Gymnasium har to 3D printere, der nu kører mange timer i døgnet med at printe visirer til ansigtsskjold til brug på hospitaler og andre steder i sundhedssystemet. Visirerne indsamles gennem facebookgruppen DK Makers Mod Corona, som dels står for at samle visirerne til ansigtsskjold og dels distribuerer dem til hospitaler.


Hanne G3


Hanne sagde til mig: ”Det er en lille ting for mig at tage på skolen og forestå online undervisning herfra i stedet for hjemmefra, men her kan jeg skifte print i frikvartererne, og eleverne synes kun, det er hyggeligt, at jeg sidder i vores fælles DigiLab og holder skole, selvom de sidder hjemme.” Hanne har på et enkelt døgn produceret 24 visirer til det danske sundhedsvæsen. Hanne kører stadig …


Pas på jer, til vi ses igen.


Jimmy Burnett Nielsen

rektor
24. marts 2020


Kære alle


I går mandag den 23. marts forlængede regeringen nedlukningen af alle uddannelsesinstitutioner i Danmark. Nedlukningen varer nu frem til og med mandag den 13. april. Dvs. til og med 2. påskedag.


I skrivende stund afventer vi Undervisningsministeriets beslutning om afholdelse af alle eksamener til sommer, for både  grundskoler og gymnasier. Netop dette ligger os alle stærkt på sinde. Så snart den information indløber, vil den blive kommunikeret videre til jer.

 • For grundskolens vedkommende: hold øje med Intra
 • For gymnasiets vedkommende: hold øje med Lectio

Al eksamensrelevant kommunikation vil ske på de to platforme Intra og Lectio.

Disse platforme administreres af BKs eksamensansvarlige.


Med venlig hilsen

Jimmy Burnett Nielsen

rektor
23. marts 2020


På Bagsværd Kostskole og Gymnasium slår vi nu ind på endnu mere digital undervisning. 


Vi har som alle andre skoler lukket vores fysiske undervisning ned – og skulle også sende vores kostskole elever hjem – ikke nogen let opgave, når ”hjem” er forskellige steder over hele kloden. 


Nu sætter vi så fuld damp på at gøre skolen endnu mere digital, for vi kan godt se, at nedlukningen måske nok kommer til at vare længere end de første udmeldte datoer. Vi vil i hvert fald være forberedte.


Bestyrelsen har lige godkendt, at vi ændrer i budgettet, så der kommer flere penge til det digitale, så vi er i fuld gang allerede.

Vi er desværre også i fuld gang med at droppe alle vores studieture og rejser frem til næste skoleår – med alle de udfordringer – og skuffelser – det nu så giver. Øv. Heldigvis venter der så noget mere digital læring lige om hjørnet, så vi er klar til fremtiden.

Vi gør hvad vi kan for at informere på forskellige platforme, men håber på forståelse for, at der i denne situation godt kan være lidt længere responstid.


realeksamen 1919


Billedet er fra 1919 - året for den Spanske Syge. Eleverne har netop bestået realeksamen. 


Jimmy Burnett Nielsen

rektor
20. marts 2020


Kære forældre og elever


Jeg håber, at I alle efter omstændighederne har det godt og kan få dagligdagen til at fungere.


På BK har vi gennem de sidste uger – og specielt den sidste uge – i lighed med det omkringliggende samfund gjort os en række erfaringer, primært vedrørende vores adfærd. På baggrund af disse erfaringer er det bydende nødvendigt, at vi revurderer, hvad det vil sige at lede og drive en skole. 


En pandemi medfører uundgåeligt ændringer i vores hverdag på et ellers trygt BK; ændringer af et omfang, der har krisens karakter. Denne krise har vist os på det helt nære plan, hvor sårbare vi er. Samtidig giver den os en pligt til og mulighed for at kaste et frisk blik på de vaner, der udgør vores dagligdag. Den løbende risikostyring af BK vil blive suppleret med nye fokusområder og tiltag.


Følgende vil derfor gælde for resten af 2020:

 1. Vilde Vulkaner aflyses.
 2. Høstfest aflyses.
 3. Der planlægges og gennemføres ikke klasse- eller grupperejser til udlandet frem til august 2020 (det kommende skoleårs begyndelse). Rejser, der allerede er arrangeret og bestilt vil blive afmeldt. Skolen vil sørge for at holde forældrene skadesløse i det omfang, det er muligt inden for lovgivningens rammer.
  For allerede planlagte klasserejser i efteråret 2020 har skolen besluttet at vurdere hver enkelt rejse i forhold til epidemiens omfang, i den første uge af maj.
  For så vidt angår rejser inden for landets grænser frem til dette skoleårs afslutning, vil vi ligeledes vurdere hver enkelt rejse i den første uge af maj.
  Vi er meget opmærksomme på den usikkerhed og bekymring, der præger alle i denne periode. Adressering af denne bekymring har højeste prioritet.
 4. For så vidt det drejer sig om udenlandsrejser alene med deltagelse af én eller et par kolleger/elever (kurser, skolekontakter, efteruddannelser, talentkonkurrence etc.), vil skolen ligeledes tage stilling fra sag til sag.
 5. Indlandsrejser i efteråret kan kun gennemføres efter konkret stillingtagen og accept på baggrund af en foretaget risikovurdering.
 6. Budgettet revideres, således at alle relevante midler allokeres til skolens opgraderede, digitale infrastruktur.
 7. Der etableres en funktion som ”Emergency Officer”. I den indledende fase varetages denne funktion af økonomiinspektor Lasse Jensen.

Blandt de åbenlyse fordele ved ovenstående tiltag vil på den korte bane være, at BK tilegner sig en ny og fremtidssikret digital/didaktisk platform; på den lange bane vil vi tilstræbe, at blive langt mere modstandsdygtig overfor fremtidige kriser.


Pas på jer selv, jeres børn og familie til vi ses igen i lyset og foråret.


Jimmy Burnett Nielsen

rektor

17. marts 2020

Til elever og forældre


Tak for jeres samarbejde og forståelse i forbindelse med den skolelukning, der trådte i kraft i går, mandag den 16. marts.


Vi er klar over, at der lige nu vil være mange uafklarede spørgsmål i forhold til skolegang, kommende prøver og eksamener, translokation/dimission til sommer mv. Vores lærere arbejder på højtryk for at gennemføre mest mulig undervisning på digitale platforme, så vi kan opretholde den bedst mulige og sædvanlige skolegang for alle elever i denne usædvanlige situation.  


Skolens ledelse mødes på videokonference hver morgen og drøfter situationen og de udmeldinger, der kommer fra regeringen, myndighederne og vores forening Danmarks Private Skoler.


Lige nu afventer vi, hvad der sker, når perioden med skolelukninger udløber omkring 1. april. Herefter vil vi forhåbentlig kunne melde mere ud om, hvordan situationen fremadrettet vil se ud.


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor


Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.