icon-menu
Menu
icon-user.png

Information om COVID-19

Sundhedsstyrelsens information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge kan ses her:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-for-haandtering-af-smitte-hos-boern-i-grundskoler-og-i-dagtilbud-mv

Informationsmaterialet beskriver hvordan dagtilbud, skoler og andre tilbud til børn og unge skal forholde sig ved tilfælde af COVID-19 blandt børn og medarbejdere.


Børne- og Undervisningsministeriets og Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger til grundskoler, kostafdelinger og ungdomsuddannelser om COVID-19

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer


Spørgsmål og svar om COVID-19 - gymnasiale uddannelser

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

I tilfælde af smitte med Covid-19

Information til skolen om elever, der er testet positive med Covid-19, skal sendes til

Grundskolen: Leif Rasmussen (LR) på ForældreIntra

Gymnasiet: Charlotte Moltke (CM) på Lectio.

CORONA UPDATE


7. marts 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 1. ga

En elev fra 3. gb


4. marts 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 3. ga 


3. marts 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 1. gc 

En elev fra 2. gc 


2. marts 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever fra 3. BT/DT

To elever fra 5. BT 


23. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 3. ga


22. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 3. ga


21. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever fra 4. BT

En elev fra 2. ga

En elev fra 2. gb

Tre elever fra 2. gc 

En elev fra 3. gb 


11. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i beg. B

En elev i 1. DT

To elever i 1. BT

En elev i 2. gc


10. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 1. A

En elev i 4. B

En elev i 9. X

En elev i 4. BT 


9. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 1. B

En elev i 2. B

En elev i 6. A

En elev i 7. Z

En elev i 1. GL

En elev fra 4.BT

En elev fra 3. BT/DT

En elev fra 3. gb



8. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever i 1. A

En elev i 5. B

En elev i 1. BT

En elev i 1. DT

En elev i 9. Y

Tre elever i 3. BT/DT 

En elev i 4. BT 



7. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A

To elever i 8. X

En elev i 2. DT

To elever i 9. X


6. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 1. A

En elev i 1. B

En elev i 4. B

En elev i 5. A

En elev i 7. V

To elever i 1. DT

En elev i 2. DT

En elev i 9. X

En elev i 9. Z

En elev i 3. ga

En elev i 3. gc

En elev i 2. gb

En elev i 1. gc

En elev i 4. BT


4. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 4. A

En elev i 4. B

En elev i 3. BT/DT

Tre elever i 2. ga


3. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. gb


2. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A

En elev i 3. B

En elev i 4. B

En elev i 6. A

En elev i 9. V

En elev i 9. X

En elev i 9. Y

En elev i 0. g

En elev i 1. ga

En elev i 3. ga


1. februar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 8. Y

En elev i 8. Z

To elever i 2. DT

En elev i 9. V

To elever i 9. Y

To elever i 0. g


31. januar 2022

En elev i beg. B

En elev i 1. A

Tre elever i 6. A

En elev i 6. B

To elever i 7. X

En elev i 1. GL

En elev i 8. V

En elev i 8. Z

En elev i 2. DT

Fire elever i 9. V

To elever i 9. Y

En elev i 0. g

En elev i 1. gb

En elev i 2. gb

En elev i 2. gc



30. januar 2022


Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A

En elev i 3. A

En elev i 2. BT

En elev i 2. GL

En elev i 9. X

Fem elever i 9. Y

Fire elever i 9. Z

To elever i 0. g


29. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 7. X

En elev i 1. BT

En elev i 8. V

To elever i 9. Y

En elev i 0. g


28. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever i 3. A

En elev i 4. B

En elev i 5. A

En elev i 1. BT

En elev i 1. GL

To elever i 8. V

En elev i 8. Z

En elev i 9. V

En elev i 9. Y

En elev i 9. Z

En elev i 1. gb

En elev i 2. ga

En elev i 2. gb

En elev i 3. ga

En elev i 3. gc 


27. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 6. B

To elever i 8. V

En elev i 8. Z

To elever i 9. Z


26. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A

En elev i 3. B

To elever i 6. B

En elev i 7. Z

En elev i 8. V

To elever i 8. Y

En elev i 8. Z

En elev i 9. V

En elev i 9. Y

En elev i 9. Z


25. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:


En elev i begynder A

En elev i 3. A

En elev i 7. Z

En elev i 9. V

En elev i 9. X


24. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 1. B

En elev i 2. B

To elever i 6. B

Tre elever i 7. Y

To elever i 7. Z

En elev i 8. V

To elever i 8. X

En elev i 1. GL

En elev i 2. DT

En elev i 2. GL

En elev i 9. Y

En elev i 1. ga

En elev i 2. gb


23. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A

En elev i 3. B

Tre elever i 6. B

Fire elever i 7. Y

Tre elever i 7. Z

En elev i 1. BT

Fire elever i 1. GL

En elev i 8. Z

To elever i 9. Y


22. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 2. B

En elev i 7. X

En elev fra 7. Y

En elev fra 8. X

To elever fra 1. GL

En elev fra 2. BT

En elev fra 2. GL


21. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. B

En elev i 3. A

En elev i 4. A

En elev i 5. A

En elev i 6. B

En elev i 7. Y

En elev i 7. Z

En elev i 1. BT

En elev i 1. GL

To elever i 8. Y

En elev i 1. gc

To elever i 3. gc

 

20. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:


En elev i 1. B

En elev i 3. A

En elev i 6. B

Tre elever i 8. V

Tre elever i 8. Y

To elever i 8. Z

En elev i 9. V

En elev i 9. X

En elev i 1. gb

En elev i 1. gc


19. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

Tre elever fra 2. B

En elev i 3. A

En elev i 4. B

En elev i 7. X

En elev i 7. Y

To elever i 7. Z

En elev i 1. BT

To elever i 8. V

En elev i 8. X

En elev i 8. Y

En elev i 8. Z

To elever i 9. V

En elev i 0. g

En elev i 1. ga

En elev i 3. ga

To elever i 5. BT


18. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:


En elev i 6. A

Tre elever i 7. V

To elever i 7. Z

En elev i 8. V

En elev i 8. X

En elev i 1. GL

En elev i 2. GL

En elev i 1. ga

To elever i 1. gc

En elev i 2. gb

En elev i 3. ga



17. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i  5. A 
Seks elever i 7. V
To elever i 7. X
To elever i 7. Z
En elev i 2. GL

To elever i 1. ga

En elev i 1. gc

En elev i 2. gb

En elev i 3. ga

To elever i 3. gc


16. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 1. B

Seks elever i 7. V

Syv elever i 7. X

To elever i 7. Z

En elev i 9. X

To elever i 1. ga

Tre elever i 3. ga 


14. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i beg. B

To elever i 7. V

En elev i 2. GL

En elev i 3. gc


13. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:
En elev i 4. B
En elev i 7. X

En elev i 7. Y

En elev i 2. BT

En elev i 2. GL

En elev i 1. gb

En elev i 2. gb


12. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 8. X

En elev i 2. BT

En elev i 1. gc

En elev i 2. gb

To elever i 2. gc

En elev i 3. gc

En elev i 3. ga


11. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. GL

En elev i 1. ga

En elev i 1. gb

En elev i 2. gc

En elev i 3. ga

En elev i 3. gc

En elev i 5. BT


10. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19

En elev i 7. V

En elev i 7. X

To elever i 1. GL

En elev i 2. GL

To elever i 9. Z

En elev i 1. ga

En elev i 1. gc

Fire elever i 2. ga

To elever  i 3. gc


9. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19

Fire elever i 1. ga

Fire elever i 1. gb

En elev i 1. gc

En elev i 3. gb


7. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19

En elev i beg. B

To elever i 1. A

En elev i 1. ga

En elev i 1. gb


6. januar 2022

Følgende er testet positiv med Covid-19

En elev i 9. V

En elev i 1. ga 

En elev i 1. gb

En elev i 3. ga

En elev i 3. gb 

En elev i 3. gc 


4. januar 2022

En elev i 1. ga er testet positiv med Covid-19


17. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 3. A

En elev i 3. B

En elev i 5. B

En elev i 7. Y

En elev i 3. BT

En elev i 4. BT

To elever i 5. BT


16. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

Fem elever i 5. B


15. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever i 5. B

En elev i 7. Y


14. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 7. V

Tre elever i 9. V


13. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 6. B

En elev i 7. Y

En elev i 8. Z

En elev i 1. BT

En elev i 3. BT


12. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever i 5. B

En elev i 6. A

To elever i 2. BT

En elev i 1. ga


10. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. B

En elev i 8. V

En elev i 2. GL


9. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev fra 1. A

En elev fra 2. A


8. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A

To elever i 2. B

En elev i 3. ga


7. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i beg. B 
En elev i 2. A
En elev i 4. B

En elev i 5. B

To elever i 6. A

En elev i 3. BT

6. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i beg. B

Tre elever i 2. A

En elev i 4. B

En elev i 5. A

To elever i 6. A

En elev i 7. Y

En elev i 8. Z

To elever i 9. Z

En elev i 1. gb

En elev i 2. gb


5. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever i 2. A

En elev i 2. B

En elev i 4. B

En elev i 5. A

En elev i 6. A

En elev i 8. X

En elev i 9. X

En elev i 9. Y

En elev i 9. Z


4. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. B

To elever i 4. B

En elev i 9. Z


3. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. B

En elev i 1. GL

To elever i 9. Z


2. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 7. Y

En elev i 1. DT

En elev i 1. BT


1. december 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

To elever i begynder B

En elev i 2. A

En elev i 4. B

En elev i 5. A

En elev i 9. Z


30. november 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i begynder B

To elever i 2. A

To elever i 2. B

En elev i 3. A

En elev i 7. X


29. november 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

En elev i 2. A, 

En elev i 5. A

Tre elever i 8. X


28. november 2021

Følgende er testet positiv med Covid-19:

Fire elever i beg. B

Tre elever i 2. A

To elever i 3. A

En elev i 3. B

To elever i 5. A

En elev i 1. DT

En elev i 9. Y


25. november 2021

En elev fra 3. A  og en elev fra 2. ga er testet positiv med Covid-19


24. november 2021

To elever fra begynder A, en elev fra 1. B, en elev fra 5. A, en elev fra 6. B og en elev fra 2. gc er testet positiv med Covid-19


23. november 2021

To elever fra 5. B,  to elever fra 3. A og to elever fra begynder A er testet positiv med Covid-19


22. november 2021

En elev i beg. A er testet positiv med Covid-19

To elever i 3. A er testet positiv med Covid-19

En elev i 5. B er testet positiv med Covid-19


21. november 2021

En elev i 3. A er testet positiv med Covid-19

To elever i beg. A er testet positive med Covid-19


20. november 2021

En elev i 5. B er testet positiv med Covid-19

To elever i 2. B er testet positive med Covid-19

17. november 2021

En elev i 2. B er testet positiv med Covid-19.


16. november 2021

En elev i beg. B er testet positiv med Covid-19.


15. november 2021

En elev i 3. g er testet positiv med Covid-19.


11. november 2021

En elev i 2. g er testet positiv med Covid-19.


11. oktober 2021

En elev i 1. BT er testet positiv med Covid-19.


4. oktober 2021

En elev i 1. B er testet positiv med Covid-19.


1. september 2021

En elev i 3. A er testet positiv med Covid-19.



23. juni 2021


huer


Vi vil fred her til lands…


Så blev det midsommer og de første studenter er sprunget ud og de første 9. klasser dimitteret. Vi er i skoleårets sidste uge, og BK summer som hvert år på denne tid af både travlhed, sommerferiehumør og forventningsfulde afgangselever i både grundskole og gymnasium.

Vi er stadig ikke tilbage til det normale, men måske nærmere til det nye normale. Der, hvor vi er bedre forberedte - eller i hvert fald beredte - til omstilling. En evne vi det seneste år har fået trænet mere, end vi nogensinde havde drømt om.


En stor tak skal lyde til alle jer elever, forældre og medarbejdere som støtter op om vores skole ved at udvise en helt ekstraordinær stor tålmodighed og forståelse for alle de omvæltninger og udfordringer, Corona har betydet hele dette skoleår. I har taget imod forandringerne i hverdagen med den rette indstilling, om det så var online undervisning, virtuelle møder eller aflysninger af studieture og sociale arrangementer. Og elever og medarbejdere har desuden ufortrødent stillet op til test eller selvtest hver tredje dag for, at vi kunne passe på hinanden og tage smitten i opløbet.


Også en stor tak til jer forældre, som har taget jer tid til at deltage i forældretilfredshedsundersøgelsen tidligere på året. Jeres svar bidrager til, at vi kan blive en endnu bedre skole for jeres børn og unge. Data fra undersøgelsen vil afspejles i afdelingernes arbejde med fokusområder og handlingsplaner for det kommende år.


Der hersker ingen tvivl om, at dette år har præget os alle, men især de unge på BK har udvist vedholdenhed, har fundet en vej gennem krisen og fået en toughness, som vil være helt særlig for deres generation. Deres glas er halvt fyldt. Det er vi stolte af.


Nu er sommerafslutningerne over os, og de kulminerer med studenternes dimission på fredag.

Vi håber, at I alle får nogle festlige dage og glæder os til at fejre dem med jer.


Rigtig god sommer!


Jimmy



4. juni 2021

En elev fra 8. x og en elev fra 8. z er testet positiv med Covid-19.


3. juni 2021

En elev fra 8. y er testet positiv med Covid-19.


28. maj 2021

En elev fra 9. y er testet positiv med Covid-19. 


18. maj 2021

En elev fra 8. z er i dag testet positiv. Eleven blev sendt hjem mandag morgen med symptomer. To elever, der var nær kontakt, er ligeledes hjemsendt.


22. marts 2021

4.b er hjemsendt til og med 5. april grundet Covid-19


11. februar 2021

3. b er hjemsendt fra 11. februar 2021 pga. Covid-19


8. februar 2021

velkomst feb 21

Velkommen tilbage til begynder - 4. klasse

Velkomstkomiteen var på plads, da vi tog imod de meget savnede elever i begynder - 4. klasse her til morgen.

Nu glæder vi os til det bliver eleverne i 5. klasse - 3. g's tur.



18. december 2020

dør1


Kære elever og forældre på BK


Juleferien står for døren, og i den anledning vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Herfra skal samtidig lyde en stor tak til alle for støtten, opbakningen og samarbejdet i det helt specielle Coronaår 2020.


Som retningslinjerne er udformet dags dato ser skolestarten efter juleferien således ud:

 • Beg. kl. – 4. klasse er tilbage i skole/SFO/Klub fra mandag den 4. januar 2021.
 • 5. – 9. klasse samt 0.g – 3.g genoptager fjernundervisningen mandag den 4. januar frem til og med fredag den 8. januar 2021. Det fysiske fremmøde for dem bliver mandag den 11. januar.

Vi tager dog forbehold for eventuelle nye restriktioner. Tjek derfor beskeder fra os i Intra/Lectio.


Afslutningsvis skal vi opfordre til, at alle elever fra 5. klasse og opefter screenes i perioden 5. – 8. januar, for derigennem bedst at kunne forhindre smittespredning på skolen.


Pas godt på jer selv og hinanden.


Mange hilsner

BK´s ledelse



7. december 2020

En klasse i udskolingen er hjemsendt 7. december 2020 og kommer retur 8. december 2020.


3. december 2020

En klasse i udskolingen er hjemsendt 3. - 7. december 2020.


2. december 2020

Kære forældre til elever i gymnasiet

Vi har videresendt denne information fra kommunen vedr. test af de unge til jer:

Borgmesterbrev til forældre - MED klassevis test (002).pdf

fire_gode_raad_om_isolation_print-selv-ark_paa_dansk_0 + GLX.pdf

Corona GLX Isolationsophold på hotel Løsblad A4.pdf


Vi opfordrer klasserne til sammen med klasselæreren at arrangere at klassen sammen lader sig teste i skoletiden.

Hvis jeres barn ikke er i skole, når klassen lader sig teste, eller hvis klassen ikke får arrangeret en fælles tur til teststedet, opfordrer vi jer til, selv at sørge for at få gennemført, at jeres barn bliver testet.


Med venlig hilsen

Charlotte Moltke



1. december 2020

Alle klasser i grundskolen er tilbage på skolen.

26. november 2020

En klasse i udskolingen er hjemsendt.

5. november 2020

Alle klasser i udskolingen er tilbage på skolen.

4. november 2020

Tre klasser i udskolingen er hjemsendt til nødundervisning i perioden 2. november - 4. november 2020 (begge dage inkl.).

Eleverne i 1. g er tilbage på skolen.

2. november 2020

Fire klasser i udskolingen er hjemsendt til nødundervisning i perioden 2. november - 4. november 2020 (begge dage inkl.).


30. oktober 2020

Vi har i dag fredag den 30. oktober 2020 i samråd med sundhedsfaglige personer besluttet at sende alle elever og ansatte i udskolingen (7. klasse - 0. g) hjem til screening for Covid-19, da vi desværre de seneste dage har kunnet konstatere smitte på skolen - centreret omkring udskolingen. Vi screener for at opspore og stoppe eventuelle smittekæder.


Alle 1. g elever er hjemsendt til test.


27. oktober 2020

Tre klasser i udskolingen er hjemsendt til nødundervisning i perioden 26. - 29. oktober 2020 (begge dage inkl.).



11. september 2020


lift2016_


Kære alle


Her på halvårsdagen for statsministerens nedlukning af landet gør vi med Corona Update nr. 14 status. 

Vi har siden marts oplevet skolenedlukning og nødundervisning, delvise genåbninger, anderledes men festlige afslutninger af skoleåret med dimission og translokationer, opstart af det nye skoleår og nu en efter omstændighederne velfungerende hverdag på trods af begrænsninger, aflysninger af arrangementer, afstand, udluftning, håndvask og utallige afspritninger.


Både elever, forældre og medarbejdere har bidraget til at opsamle viden om og erfaringer fra nedlukningsperioden og den nødundervisning, som trådte i stedet for hverdagen som vi kendte den før 11. marts. Den viden er nu blevet til konkrete tiltag, som fx nedsættelse af et tværgående it-udvalg, der lige nu arbejder på de nødvendige planer, som skal sikre en hurtig og naturlig omlægning af undervisningen, hvis en lukning af skolen eller hjemsendelse af en klasse skulle blive aktuel.


Planerne medfører blandt andet en generel oprustning på den digitale front og herunder, at alle medarbejdere og elever bliver flydende i brugen af vores digitale platformes helt basale funktioner. Dette oprustningsarbejde sætter vi i gang inden længe.


Indtil videre er det her på BK gået godt med at overholde retningslinjer og anbefalinger, og vi har endnu ikke måttet sende hele klasser eller årgange hjem pga. smitteudbrud på skolen. Det håber vi, at vi fortsat kan undgå. Men smittetrykket i vores kommune er steget, hvilket er bekymrende. Så bekymrende, at borgmester Trine Græse har bedt om vores fælles hjælp til at vende udviklingen, hvilket I har kunnet læse i det udsendte brev til alle forældre med børn i institutioner og skoler i kommunen. Det er nemlig særligt børn og unge, der fylder mere og mere i statistikkerne i øjeblikket.


Jeg håber ligesom vores borgmester, at vi med en styrket fælles indsats hurtigt kan få smittetrykket til at falde, så vi kan komme tilbage til en mere almindelig hverdag, hvor vi alle – børn, unge og voksne – både udenfor og her på BK igen kan være sammen på kryds og tværs, som på den sommerdag fællesbilledet ovenfor blev taget.


God weekend og pas godt på hinanden.


Jimmy



13. august 2020


flag 6


Så har vi hejst flaget og taget hul på det nye skoleår. De seneste dage har vi sagt goddag og velkommen tilbage fra ferie til glade og forventningsfulde børn og unge i grundskolen, gymnasiet og på kostskolen.


Velkomsten var som altid med højt humør og gensynsglæde i alle afdelinger, men i år justeret en smule i forhold til de gældende retningslinjer, så vi sammen fortsat kan passe på os selv og hinanden på BK.


BK efterlever naturligvis til enhver tid de retningslinjer, myndighederne melder ud, og ved påvisning af tilfælde med bekræftet covid-19 kontakter vi hver gang Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning, så vi kan forebygge smittespredning. Øverst her på siden har vi lagt link til Sundhedsstyrelsens information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge samt information om COVID-19 til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole. Ved væsentlige ændringer i vejledningerne kommunikerer vi fortsat direkte til elever, forældre og medarbejdere.


Nu er sensommeren over os, vi er i gang, og vores vision for BK er uændret: Verdens bedste skole – skabt i fællesskab.

Jeg ønsker alle et fremragende skoleår.


Jimmy

rektor





12. juni 2020

rødt hvidt bånd


Nu går vi ind i skoleårets sidste uger, og skolen summer som hvert år på denne tid af både travlhed, sommerferiehumør og forventningsfulde afgangselever i både grundskole og gymnasium.


Men det ville være en overdrivelse at sige, at alt er som hvert år på denne tid, for skolegården er opdelt med rød/hvide bånd, de fleste prøver og eksamener er aflyst, og der kommer ingen karamelkastende 9. klasser på sidste skoledag.


Corona-pandemien har vendt op og ned på mange ting og gør det stadig. Vi har skullet navigere i ikke kun oprørt, men også ukendt farvand og har fået mange instrukser og retningslinjer - ofte med kort varsel – som skulle omsættes til virkeligheden på BK. Vi har været og er løbende i kontakt med relevante myndigheder i forbindelse med afklaring af konkrete spørgsmål, rådgivning og fortolkning af regler og retningslinjer. Særligt Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og ikke mindst vores forening Private Skoler i Danmark har været en uvurderlig støtte i denne forbindelse.


En stor tak skal lyde til alle jer elever, forældre og medarbejdere, som vedholdende støtter op om vores skole ved at udvise en helt ekstraordinær stor tålmodighed og forståelse for, at de usædvanlige omstændigheder som følge af Corona-pandemien har forandret så meget i dette forår.


Forandringerne vil vi også se i årets sommerafslutninger i alle afdelinger. Vi er nu ved at være i mål med forberedelserne af de sidste skoledage, dimissioner og translokationer. Vi har ved fælles hjælp, initiativ og kreativitet fundet nogle gode løsninger, der forhåbentlig vil skabe den helt rigtige stemning og festlige fejring, som vores afgangselever og studenter fortjener. Vi glæder os i hvert fald meget til at fejre dem alle i de kommende dage.


Rigtig god weekend til alle.


Jimmy




27. maj 2020


1 og 2 g ankommer

Charlotte og Jimmy byder velkommen tilbage til 1. og 2. g'erne


Back to (new) normal

Så er vi endelig (næsten) fuldtallige på BK! 11 uger er gået, siden statsministeren sendte alle elever og medarbejdere hjem. I dag har vi fået de længe savnede 1. og 2. g’ere tilbage på skolen, og der er igen livlig aktivitet i alle afdelinger og på alle skolens udendørsarealer. Et mindre antal kostelever har dog ikke mulighed for at komme endnu, da de opholder sig forskellige steder i udlandet. Men der arbejdes på sagen.


Det har været et udfordrende og uvant forår for os alle, og hverdagen og skoledagen har været helt anderledes, end vi kender den. På trods af forandringerne med hjemsendelse, fjernundervisning og savnet af kammerater og kolleger, er det imponerende så godt alle har taget kampen op, tilpasset sig, været kreative og lært at undervise, lære og modtage læring på helt nye måder. Det har været en udfordrende tid, og den er endnu ikke ovre. Men udfordringerne har også givet os helt uvurderlige erfaringer, som vil præge, forandre og berige vores måde at tænke skole på fremover.


Nu er vi tilbage – ikke til BK, som vi kendte den før 11. marts - men til BK på en ny måde.


Jimmy





15. maj 2020


Kære alle


Så blev det endelig de store elever i grundskolens tur!

Det er med stor glæde, vi ser frem til at få eleverne fra 6. – 9. klasse og 0. g tilbage på skolen mandag den 18. maj. Dermed vil grundskolen være tilbage på skolen i fuld drift med fuldt skema for alle klasser. Det har krævet både vedholdenhed, kreativitet og opbakning fra alle at få kabalen til at gå op, og vi er rigtig glade for og stolte af, at det er lykkedes.


Med myndighedernes retningslinjer - som i øjeblikket opdateres med accelererende hastighed - vil det naturligvis ikke være skolegang, som eleverne kender den fra før 13. marts. Der vil fortsat være mange ændringer i forhold til de fysiske omgivelser og fortsat krav til, hvordan vi omgås hinanden og sikrer, at alle retningslinjer i forhold til hygiejne og rengøring overholdes. Men vores hidtidige erfaring siger os, at vi nok skal klare det sammen, allesammen.


Både elever, lærere og ledelse i grundskolen og gymnasiet arbejder fortsat på at planlægge den allerbedste, mest festlige og fantastiske translokation og dimission, vi kan under disse usædvanlige omstændigheder. Vi glæder os til at kunne informere om dette, når myndighederne har meldt nærmere ud om retningslinjerne.


Rigtig god weekend til jer alle.


Jimmy



1. maj 2020


træ masker 1


Kære alle


Det er nu et par uger siden, vi igen åbnede skolen for de yngste og de ældste elever. Det har været en sand fornøjelse med al den aktivitet ude og inde og ikke mindst jeres begejstring og glæde ved at være tilbage sammen med lærere og klassekammerater. Vi glæder os meget til også at se 6. klasserne, udskolingen og 1. og 2. g’erne, når dette igen bliver muligt.


Så snart myndighederne melder ud omkring vores muligheder og begrænsninger omkring translokation og dimission, vil vi kontakte alle vores afgangselever. Vi ved, hvor meget skoleafslutningen betyder for jer, der til sommer afslutter grundskolen og gymnasiet, og derfor vil vi gøre vores allerbedste for, at I får den mest festlige og fantastiske translokation og dimission, I kan forestille jer under disse usædvanlige omstændigheder.


Tak til jer forældre, der i sidste uge deltog i evalueringen af skolens tiltag i forbindelse med nedlukningsperioden. Vi nåede en besvarelsesprocent på 62, som ifølge eksperter på området skulle være ganske flot taget omstændighederne i betragtning. Vi vil inden længe modtage resultaterne og begynde at se på al den gode feedback, vi har fået fra jer. I løbet af de kommende uger vil vi også bede elever og medarbejdere om input, så vi kan danne os et samlet overblik over, hvordan vores indsats er lykkedes, og hvad vi kan gøre anderledes og bedre fremover.


Rigtig god weekend til jer alle!


Jimmy




24. april 2020


Elever i skolegården igen

skolegård2


Kære alle


Nu er der gået en uge siden de sidste elever i denne omgang - 3. g’erne - vendte tilbage til skolen. 

Tak til alle forældre, elever og medarbejdere for opbakning og medvirken til at genåbningen er gået så godt. Vi lærer hele tiden og justerer hen ad vejen, så alle elever får den bedst mulige og mest trygge skolegang under disse usædvanlige omstændigheder.


Vi vil også sige tak til alle de elever, der fortsat må blive hjemme. Vi ved, at I savner kammeraterne og hverdagen på BK, og afgangsklasserne savner desuden en udmelding om deres afslutning til sommer. Tak for jeres tålmodighed. Vi lover, at vi orienterer jer, så snart vi ved mere.


En stor tak skal også lyde til jer forældre, som har besvaret vores evaluering af skolens tiltag i forbindelse med nedlukningsperioden. Vi har besluttet, at evalueringen holdes åben til og med på søndag den 26. april, så endnu flere af jer får mulighed for at bidrage med input.

Det er nemlig af helt afgørende betydning for skolen, dens ansatte, ledelsen og bestyrelsen at få jeres feedback - både som en indikator for den indsats der har været, men af endnu større betydning: Hvad kan vi gøre anderledes og bedre – fremadrettet?


Rigtig god weekend til jer alle!


Jimmy



22. april 2020


Kære forældre


Evaluering af skolens tiltag under nedlukningen

Tusind tak til alle der indtil videre har besvaret vores evaluering af skolens tiltag i nedlukningsperioden i forbindelse med Covid-19.

Jeres input vil indgå i vores arbejde med at designe en skole, der vil være langt bedre til at håndtere situationer som denne. Vores ambition er, at vi skal kunne gå fra analog til digital skole med dags varsel.


Derfor vil det være en stor hjælp, hvis så mange af jer som muligt vil udfylde evalueringsskemaet – det tager kun et par minutter (I finder linket i mailen fra survey@response.dk). Evalueringen er åben til og med fredag den 24. april.


Bonusinfo...

Hanne Gottliebsen, som underviser i programmering og teknologi, har siden nedlukningen af BK 3D-printet visirer til Danmarks kamp mod corona. Hanne har passeret de 230 visirer. Og BKs logo er nu på www.makersmodcorona.dk

Fantastisk og flot!


Mange aprilhilsener

Jimmy 




15. april 2020


Velkommen tilbage

flag 3


Kære alle


Trods en noget grå himmel her til morgen var flaget hejst og gensynsglæden stor, da vi igen kunne åbne skolen - i første omgang for de mindste elever på BK!


I morgen, torsdag, byder vi velkommen tilbage til 1. og 2. klasserne, fredag til 3., 4. og 5. klasserne, og på mandag er det endelig 3. g’ernes tur.

Eleverne i 6. – 9. klasse og 0. – 2. g vil fortsat skulle modtage undervisning digitalt.


Skoledagen vil naturligvis ikke være den samme, som den vi kender fra før nedlukningen, men vi vil gøre vores allerbedste for, at alle elever får den bedst mulige skolegang både her på BK og i den virtuelle undervisning.


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor




31. marts 2020


Kære elever og forældre


Jeg håber, at I alle efter omstændighederne har det godt, og at I har fået dagligdagen med undervisning derhjemme til at fungere. 

Vi håber, at vi snart kan melde nyt ud om tiden efter påske. Indtil da får I her et indblik i, hvad der kan opstå af ideer i disse for os alle så usædvanlige tider...


BK mod corona

”Skolen er en del af samfundet, og når samfundet er under pres, er det kun naturligt at ønske at gøre noget.” Sådan sagde Hanne Gottliebsen til mig mandag. Hanne underviser i Programmering og Teknologiforståelse, og hos hende er der ikke langt fra ord til handling.


Bagsværd Kostskole og Gymnasium har to 3D printere, der nu kører mange timer i døgnet med at printe visirer til ansigtsskjold til brug på hospitaler og andre steder i sundhedssystemet. Visirerne indsamles gennem facebookgruppen DK Makers Mod Corona, som dels står for at samle visirerne til ansigtsskjold og dels distribuerer dem til hospitaler.


Hanne G3


Hanne sagde til mig: ”Det er en lille ting for mig at tage på skolen og forestå online undervisning herfra i stedet for hjemmefra, men her kan jeg skifte print i frikvartererne, og eleverne synes kun, det er hyggeligt, at jeg sidder i vores fælles DigiLab og holder skole, selvom de sidder hjemme.” Hanne har på et enkelt døgn produceret 24 visirer til det danske sundhedsvæsen. Hanne kører stadig …


Pas på jer, til vi ses igen.


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor




24. marts 2020


Kære alle


I går mandag den 23. marts forlængede regeringen nedlukningen af alle uddannelsesinstitutioner i Danmark. Nedlukningen varer nu frem til og med mandag den 13. april. Dvs. til og med 2. påskedag.


I skrivende stund afventer vi Undervisningsministeriets beslutning om afholdelse af alle eksamener til sommer, for både  grundskoler og gymnasier. Netop dette ligger os alle stærkt på sinde. Så snart den information indløber, vil den blive kommunikeret videre til jer.

 • For grundskolens vedkommende: hold øje med Intra
 • For gymnasiets vedkommende: hold øje med Lectio

Al eksamensrelevant kommunikation vil ske på de to platforme Intra og Lectio.

Disse platforme administreres af BKs eksamensansvarlige.


Med venlig hilsen

Jimmy Burnett Nielsen

Rektor




23. marts 2020


På Bagsværd Kostskole og Gymnasium slår vi nu ind på endnu mere digital undervisning. 


Vi har som alle andre skoler lukket vores fysiske undervisning ned – og skulle også sende vores kostskole elever hjem – ikke nogen let opgave, når ”hjem” er forskellige steder over hele kloden. 


Nu sætter vi så fuld damp på at gøre skolen endnu mere digital, for vi kan godt se, at nedlukningen måske nok kommer til at vare længere end de første udmeldte datoer. Vi vil i hvert fald være forberedte.


Bestyrelsen har lige godkendt, at vi ændrer i budgettet, så der kommer flere penge til det digitale, så vi er i fuld gang allerede.

Vi er desværre også i fuld gang med at droppe alle vores studieture og rejser frem til næste skoleår – med alle de udfordringer – og skuffelser – det nu så giver. Øv. Heldigvis venter der så noget mere digital læring lige om hjørnet, så vi er klar til fremtiden.

Vi gør hvad vi kan for at informere på forskellige platforme, men håber på forståelse for, at der i denne situation godt kan være lidt længere responstid.


realeksamen 1919


Billedet er fra 1919 - året for den Spanske Syge. Eleverne har netop bestået realeksamen. 


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor




20. marts 2020


Kære forældre og elever


Jeg håber, at I alle efter omstændighederne har det godt og kan få dagligdagen til at fungere.


På BK har vi gennem de sidste uger – og specielt den sidste uge – i lighed med det omkringliggende samfund gjort os en række erfaringer, primært vedrørende vores adfærd. På baggrund af disse erfaringer er det bydende nødvendigt, at vi revurderer, hvad det vil sige at lede og drive en skole. 


En pandemi medfører uundgåeligt ændringer i vores hverdag på et ellers trygt BK; ændringer af et omfang, der har krisens karakter. Denne krise har vist os på det helt nære plan, hvor sårbare vi er. Samtidig giver den os en pligt til og mulighed for at kaste et frisk blik på de vaner, der udgør vores dagligdag. Den løbende risikostyring af BK vil blive suppleret med nye fokusområder og tiltag.


Følgende vil derfor gælde for resten af 2020:

 1. Vilde Vulkaner aflyses.
 2. Høstfest aflyses.
 3. Der planlægges og gennemføres ikke klasse- eller grupperejser til udlandet frem til august 2020 (det kommende skoleårs begyndelse). Rejser, der allerede er arrangeret og bestilt vil blive afmeldt. Skolen vil sørge for at holde forældrene skadesløse i det omfang, det er muligt inden for lovgivningens rammer.
  For allerede planlagte klasserejser i efteråret 2020 har skolen besluttet at vurdere hver enkelt rejse i forhold til epidemiens omfang, i den første uge af maj.
  For så vidt angår rejser inden for landets grænser frem til dette skoleårs afslutning, vil vi ligeledes vurdere hver enkelt rejse i den første uge af maj.
  Vi er meget opmærksomme på den usikkerhed og bekymring, der præger alle i denne periode. Adressering af denne bekymring har højeste prioritet.
 4. For så vidt det drejer sig om udenlandsrejser alene med deltagelse af én eller et par kolleger/elever (kurser, skolekontakter, efteruddannelser, talentkonkurrence etc.), vil skolen ligeledes tage stilling fra sag til sag.
 5. Indlandsrejser i efteråret kan kun gennemføres efter konkret stillingtagen og accept på baggrund af en foretaget risikovurdering.
 6. Budgettet revideres, således at alle relevante midler allokeres til skolens opgraderede, digitale infrastruktur.
 7. Der etableres en funktion som ”Emergency Officer”. I den indledende fase varetages denne funktion af økonomiinspektor Lasse Jensen.

Blandt de åbenlyse fordele ved ovenstående tiltag vil på den korte bane være, at BK tilegner sig en ny og fremtidssikret digital/didaktisk platform; på den lange bane vil vi tilstræbe, at blive langt mere modstandsdygtig overfor fremtidige kriser.


Pas på jer selv, jeres børn og familie til vi ses igen i lyset og foråret.


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor





17. marts 2020

Til elever og forældre


Tak for jeres samarbejde og forståelse i forbindelse med den skolelukning, der trådte i kraft i går, mandag den 16. marts.


Vi er klar over, at der lige nu vil være mange uafklarede spørgsmål i forhold til skolegang, kommende prøver og eksamener, translokation/dimission til sommer mv. Vores lærere arbejder på højtryk for at gennemføre mest mulig undervisning på digitale platforme, så vi kan opretholde den bedst mulige og sædvanlige skolegang for alle elever i denne usædvanlige situation.  


Skolens ledelse mødes på videokonference hver morgen og drøfter situationen og de udmeldinger, der kommer fra regeringen, myndighederne og vores forening Danmarks Private Skoler.


Lige nu afventer vi, hvad der sker, når perioden med skolelukninger udløber omkring 1. april. Herefter vil vi forhåbentlig kunne melde mere ud om, hvordan situationen fremadrettet vil se ud.


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor