icon-menu
Menu
icon-user.png

Anti-mobbepolitik

I tilfælde af at der forekommer mobning blandt ansatte på BK, er vores retningslinjer følgende:


 • Alle, ledelse såvel som medarbejdere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til nærmeste leder, AMR eller TR. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • Den enkelte medarbejder, som føler sig krænket og/eller chikaneret, opfordres til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller til vedkommendes nærmeste leder, AMR eller TR.
 • Alle ledere, AMR, TR og medarbejdere er forpligtet til at tage enhver henvendelse om mobning alvorligt og til at behandle den fortroligt.
 • Alle ledere, AMR og TR er forpligtet til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede medarbejdere findes en løsning på problemet, samt til at følge op på de involverede medarbejdere efter en nærmere aftalt periode.
 • I de tilfælde hvor der er behov for det, er det muligt at benytte hjælp ude fra i form af ekstern rådgivning. Det kan både være til uddannelse i emnet eller personlige samtaler.
 • Det kan være en god idé at føre dagbog over de krænkende handlinger. Det kan nemlig være svært at huske eller sætte ord på, når du skal fortælle om det til andre.

Hvad er mobning?

Konflikter på arbejdspladsen er ubehagelige. Mobning er dog værre end konflikter eller drillerier på arbejdspladsen. Arbejdstilsynets definition på mobning lyder:

"når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en
eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende”.


Mobbehandlinger

Mobning består af forskellige krænkende handlinger. Der er ikke en bestemt definition på, hvad en krænkende handling eller mobbehandling er. Men eksempler på mobbehandlinger er:

 • Tilbageholdelse af information
 • Sårende bemærkninger
 • Angreb mod personer eller kritik af deres privatliv
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering eller umyndiggørelse fx. på grund af alder, udseende, adfærd, køn, seksualitet eller etnicitet
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Ignorering.

Mobning kan foregå i arbejdsrelaterede situationer i arbejdstiden men også i samarbejdsrelaterede situationer og sociale arrangementer som f.eks. personalefester på skolen. Man har som medarbejder i alle tilfælde pligt til at gribe ind og melde det som mobning.SU, den 5. april 2022