icon-menu
Menu
icon-user.png

Kommunikation

BK-kalender

BK-kalenderen er hele skolens kalender (i Outlook). BK-kalenderen indeholder alle BK-aktiviteter, der foregår i og udenfor skolen, og som ikke er indeholdt i normalt skema for grundskolen og gymnasiet. Alle har pligt til at holde sig orienteret om aktiviteter i kalenderen.

Har man input til kalenderen i form af ekskursioner eller andet, skal disse gå via ledelsen i den afdeling, man er ansat. Efter godkendelse af aktiviteten formidler ledelsen denne videre til administrator af kalenderen. 


Spørgsmål og teknisk hjælp til brug af kalenderen rettes til kontoret.


Infoskærm

I personalerummet på dagskolen findes en infoskærm, som viser dagens vikardækning i grundskolen.