icon-menu
Menu
icon-user.png

Kommunikation

BK-kalender

BK-kalenderen er hele skolens kalender (i Outlook). BK-kalenderen indeholder alle BK-aktiviteter, der foregår i og udenfor skolen, og som ikke er indeholdt i normalt skema for grundskolen og gymnasiet. Alle har pligt til at holde sig orienteret om aktiviteter i kalenderen.

Har man input til kalenderen i form af ekskursioner eller andet, skal disse gå via ledelsen i den afdeling, man er ansat. Efter godkendelse af aktiviteten formidler ledelsen denne videre til administrator af kalenderen. 


Spørgsmål og teknisk hjælp til brug af kalenderen rettes til kontoret.


Infoskærm

I personalerummet på dagskolen findes en infoskærm, som viser aktuelle nyheder om ansættelser, besøg på skolen, møder og arrangementer mv. Infoskærmen opdateres af Birgitte Holm. Har man input til skærmen sendes dette til bh@bagkost.dk.