icon-menu
Menu
icon-user.png

kompetenceudvikling

MUS, GRUS og En-til-en


MUS og GRUS

På BK afholder vi medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) en gang om året. Der kan være aktuelle temaer og emner, som er relevante for alle medarbejdere på skolen at inddrage i MUS og GRUS. Ledelsen melder disse ud før MUS- og GRUS-rundens start.


GRUS har gruppens faglige udvikling, samarbejde, opgaveløsning er i fokus. Udgangspunktet for GRUS er organisationens opfyldelse af strategiske mål.


MUS har fokus på medarbejderens rolle i organisationen og medarbejderens kompetenceudvikling i et organisationsperspektiv i relation til organisationens opfyldelse af strategiske mål. Ser medarbejder og leder efter samtalen et behov for yderligere drøftelse, kan dette aftales individuelt.


MUS og GRUS afholdes med nærmeste leder, som sørger for at indkalde til samtalerne. MUS og GRUS afholdes normalt i 1. kvartal.


Til MUS har vi udarbejdet materiale, som kan støtte leder og medarbejder i forberedelse og gennemførelse af MUS: 

  • Guide til forberedelse og gennemførelse af MUS
  • Udviklingsplan
  • Vejledning til ledelse og TR

Materialet kan være tilpasset den enkelte afdeling, og der kan desuden anvendes andet materiale til inspiration for samtalen. Det kan leder og medarbejder aftale individuelt. Kontakt din leder for mere information om dette.


Når alle MUS og GRUS er gennemført, tager ledelsen stilling til, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan bevilges i det kommende år, og herefter giver ledelsen tilbagemelding til medarbejderne.


En-til-en

Udover MUS og GRUS har medarbejder og leder altid mulighed for at aftale En-til-en samtaler, som har fokus på medarbejderens trivsel, samarbejdsrelationer, hverdagen, aktuelle arbejdsopgaver mv.


Tilsammen udgør de tre aktiviteter modellen 

GOM: Gruppe - Organisation - Medarbejder


Aktivitet DeltagereFokus Obligatorisk/Frivillig     Frekvens Varighed
Gruppe 
GRUS
 Faggruppe/team og   leder

Faglig udvikling af gruppen/teamet med udgangspunkt i organisationens opfyldelse af stratgiske mål


 Obligatorisk     1 gang årligt 1 - 2 timer
Organisation
MUS
 Medarbejder og
 leder

Medarbejderens kompetencer og kompetenceudvikling
i et organisations-perspektiv


 Obligatorisk     1 gang årligt Ca. 30 min.
Medarbejder
En-til-en samtale
 Medarbejder og
 leder
Medarbejderens trivsel, samarbejds-relationer mv. Frivillig     Valgfri Ca. 30 min.


Modellens grundforudsætning er, at der i hverdagen er dialog mellem ledere og medarbejdere, som imødekommer løbende, vekslende behov for ”har-du-lige-fem-minutter?-samtaler” eller samtaler af længere varighed.


Modellens struktur skal kvalificere dialogen mellem ledere og medarbejdere og sikre, at processerne for dialog forløber på en enkel og struktureret måde.