icon-menu
Menu
icon-user.png

Ryge- og nikotinpolitik

Iht. Lov om røgfri miljøer skal den enkelte arbejdsgiver udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.


Ryge- og nikotinpolitik


På Bagsværd Kostskole og Gymnasium er der røgfri undervisningstid, hvilket betyder, at det ikke er tilladt for elever, ansatte og gæster at ryge eller anvende nikotinholdige produkter (nikotinplaster og tyggegummi i forbindelse med rygestop er undtaget) i tidsrummet fra kl. 8.00 til 

kl. 16.00 mandag til og med fredag.

Hvis der er undervisning ud over det dette tidsrum, gælder forbuddet til sidste undervisningsmodul slutter.


Ryge- og nikotinforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke ryge/anvende nikotinholdige produkter i undervisningstiden, når man har forladt skolens matrikel, som fx i pauser.


På ekskursioner, studieture og lignende gælder der ryge- og nikotinforbud så længe, der er programlagt undervisningsaktiviteter samt under fælles transport.


Rektor kan ved særlige arrangementer dispensere fra reglerne om rygning/nikotinindtagelse – dog ikke fra forbuddet mod rygning/nikotinindtagelse på skolens matrikel.


Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve opsynet med eleverne og informerer skolens ledelse, hvis man oplever brud på reglen.