icon-menu
Menu
icon-user.png

Rygepolitik

Iht. Lov om røgfri miljøer skal den enkelte arbejdsgiver udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.


BK's rygepolitik


Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygning skal foregå i passende afstand fra skolens område således, at rygningen ikke er synlig for skolens elever.
I forbindelse med medarbejderarrangementer, hvor der ingen elever er til stede - uden for skoletid og normal arbejdstid, kan der gives tilladelse til, at rygning kan foregå udendørs på skolens område.


Overholder en medarbejder ikke skolens rygepolitik, vil den pågældende blive indkaldt til en samtale med nærmeste leder.