icon-menu
Menu
icon-user.png

personalepolitik for Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Politik for arbejdslivet på BK: Hvorfor gør vi det, vi gør?

Politik for arbejdslivet på BK er kendetegnet ved respekt for BK’s mål og værdier og for medarbejderne som den vigtigste ressource. Det er vores ambition, at personalepolitikken skal gøre det muligt at skabe det overskud, engagement og ansvar, der skal til for, at vi som ledere og medarbejdere på BK gennem vedholdenhed kan danne og uddanne vores elever til at nå deres mål. 
 

Principperne for Politik for arbejdslivet på BK afspejler derfor også BK’s fem søjler, der understøtter arbejdet mod vores vision: Verdens bedste skole – skabt i fællesskab. 
 

Fag & Viden, Venner & Netværk, Tradition & Vedholdenhed, Deltagelse & Involvering, Nytænkning & Udvikling

Læs Personalepolitikken her