icon-menu
Menu
icon-user.png

Evalueringer

 

Evaluering vedrørende eleverne: 

 Hvad evalueres?

 Hvem evaluerer?

 Hvordan evalueres?  Hvornår evalueres? Opfølgning
 Alle elever i alle fag Faglæreren

 Prøver, test, mundtlige og  skriftlige bidrag

 Løbende Løbende/skole-hjem-  samtaler
 Alle elever i alle fag Faglæreren Karakterer og  
 skolegangsevaluering  fra  slutningen af 6. klasse
 Tre gange årligt  Senest ved  førstkommende skole-  hjem-samtale
 Alle elever: faglig-/ social  trivsel Kerneteamet Skriftlig/mundtligt Løbende Orientering i  storteamet/ledelsen.  Evt.  udarbejdelse af  skriftlig  handleplan
 Alle elever: fagligt og  socialt Alle lærere Lærerforsamlingsmøder  med ledelsen To gange årligt op til  skole-  hjem-samtalerne Lærere og ledelse
 Termins- og årsprøver i 8.  – 10. klasse, evt. intern  censor Faglærer/censor Skriftligt/mundtligt Efterår/sommer Mundtlig/skriftlig  tilbagemeldinger
 Folkeskolens afgangsprøver  
 9. og 10. klasse, ekstern  censor
 Faglærer/censor Skriftligt/mundtligt Sommer/evt.  sygeeksamen  vinter 

 Projektopgave

 9. klasse

 Faglærere Skriftligt Januar måned 
 Alle fag, forløb Faglæreren Prøver, fremlæggelser,  evalueringsskemaer Løbende Revidering af praksis
 Alle fag,
 undervisningen  generelt
 Alle elever fra 2. klasse Spørgeskema, anonymt En til to gange årligt Kollegial  sparring/teammøder/
 faggruppemøder/MUS
 Undervisningsmiljøet Eleverne Spørgeskemaundersøgelse Årligt fra 7. klasse og  opefter Ledelsen

 

Evaluering vedrørende medarbejdere:

 Hvad evalueres? Hvem evaluerer? Hvordan evalueres? Hvornår evalueres? Opfølgning
 Lærernes trivsel og  udvikling Lærer/ledelse MUS En gang pr. år Lærer/ledelse følger op
 Udviklingen i de enkelte  fag Lærerne i faggruppen GRUS Hvert andet eller tredje år Lærere og ledelse
 Arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljøgruppen Spørgeskemaundersøgelse Hvert andet år Handleplan udarbejdes af  arbejdsmiljøgruppen og  ledelsen
 Sikkerhed på  arbejdspladsen Eksternt arbejdstilsyn Skolebesøg Ukendt Handleplan udarbejdes af  arbejdstilsynet og  arbejdsmiljøgruppen
 Udviklingsområder etc. Ledelse og bestyrelse Forskellige modeller  anvendes Løbende/efter behov Ledelse og bestyrelse  følger op

 

Særlige evalueringsområder for skoleåret 2016/17:


Skole-hjem-samarbejdet

Mål: At tilpasse vores skole-hjem-samarbejdsmodel i forhold til nye tidsfrister fra UU og tilbagemeldinger til/fra alle interessenter (forældre, elever, lærere og ledelse).

Indsats: Der er udarbejdet en ny model, som afprøves i skoleåret 16/17.

Evaluering: Modellen evalueres i slutningen af skoleåret af såvel interne som eksterne interessenter.

Opfølgning: På baggrund af evalueringen udarbejdes en ny model for 2017/18. Denne evalueres i foråret 2018.

 

Elev-evaluering af undervisning på fagniveau

Mål: At undersøge om formålet med vores nye initiativ elev-evaluering på fagniveau opfylder formålet med at understøtte kvaliteten i kerneydelsen.

Indsats: Vi har udarbejdet fire forskellige spørgerammer som dækker klassetrinnene fra 2. klasse til og med 3.g. Første spørgerunde blev afviklet i foråret 2016. Anden spørgerunde i efteråret 2016, og herefter gentages evalueringen en gang årligt.

Evaluering: Modellen evalueres af lærere, ledelse og bestyrelse efter hver gennemført evalueringsrunde.

Opfølgning: Der følges op på resultaterne i forbindelse med MUS en gang årligt og i forbindelse med lederobservation.