icon-menu
Menu
icon-user.png

Evalueringer

 

Evaluering vedrørende eleverne: 

 Hvad evalueres?

 Hvem evaluerer?

 Hvordan evalueres?  Hvornår evalueres? Opfølgning
 Alle elever i alle fag Faglæreren

 Prøver, test, mundtlige og  skriftlige bidrag

 Løbende Løbende/skole-hjem-  samtaler
 Alle elever i alle fag Faglæreren Karakterer og  
 skolegangsevaluering  fra  slutningen af 6. klasse
 Tre gange årligt  Senest ved  førstkommende skole-  hjem-samtale
 Alle elever: faglig-/ social  trivsel Kerneteamet Skriftlig/mundtligt Løbende Orientering i  storteamet/ledelsen.  Evt.  udarbejdelse af  skriftlig  handleplan
 Alle elever: fagligt og  socialt Alle lærere Lærerforsamlingsmøder  med ledelsen To gange årligt op til  skole-  hjem-samtalerne Lærere og ledelse
 Termins- og årsprøver i 8.  – 10. klasse, evt. intern  censor Faglærer/censor Skriftligt/mundtligt Efterår/sommer Mundtlig/skriftlig  tilbagemeldinger
 Folkeskolens afgangsprøver  
 9. og 10. klasse, ekstern  censor
 Faglærer/censor Skriftligt/mundtligt Sommer/evt.  sygeeksamen  vinter 

 Projektopgave

 9. klasse

 Faglærere Skriftligt Januar måned 
 Alle fag, forløb Faglæreren Prøver, fremlæggelser,  evalueringsskemaer Løbende Revidering af praksis
 Alle fag,
 undervisningen  generelt
 Alle elever fra 2. klasse Spørgeskema, anonymt En til to gange årligt Kollegial  sparring/teammøder/
 faggruppemøder/MUS
 Undervisningsmiljøet Eleverne Spørgeskemaundersøgelse Årligt fra 7. klasse og  opefter Ledelsen

 

Evaluering vedrørende medarbejdere:

 Hvad evalueres? Hvem evaluerer? Hvordan evalueres? Hvornår evalueres? Opfølgning
 Lærernes trivsel og  udvikling Lærer/ledelse MUS En gang pr. år Lærer/ledelse følger op
 Udviklingen i de enkelte  fag Lærerne i faggruppen GRUS Hvert andet eller tredje år Lærere og ledelse
 Arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljøgruppen Spørgeskemaundersøgelse Hvert andet år Handleplan udarbejdes af  arbejdsmiljøgruppen og  ledelsen
 Sikkerhed på  arbejdspladsen Eksternt arbejdstilsyn Skolebesøg Ukendt Handleplan udarbejdes af  arbejdstilsynet og  arbejdsmiljøgruppen
 Udviklingsområder etc. Ledelse og bestyrelse Forskellige modeller  anvendes Løbende/efter behov Ledelse og bestyrelse  følger op

 


Særlige evalueringsområder for skoleåret 2019/20 og 2020/21:


Skole-hjem-samarbejdet

Mål: At tilpasse vores skole-hjem-samarbejdsmodel i forhold til nye tidsfrister fra UU og tilbagemeldinger til/fra alle interessenter (forældre, elever, lærere og ledelse).

Indsats: Der er udarbejdet en ny model, som afprøves i skoleårene 19/20 og 20/21.

Evaluering: Modellen evalueres i slutningen af skoleåret af såvel interne som eksterne interessenter.

Opfølgning: På baggrund af evalueringen vurderes det om modellen fastholdes eller om der udarbejdes en ny model.


Evaluering af virtuel undervisning

I forbindelse med Covid-19 har vi i foråret 2020 gennemført evaluering af skolens tiltag i nedlukningsperioden.

Tilbagemeldingerne indgår i skolens videre arbejde i forhold til digitale kompetencer både, hvis vi kommer til en ny nedlukning, men også i forhold til den generelle oprustning på den digitale front.