icon-menu
Menu
icon-user.png

ordblindhed

Undervisning af elever med ordblindhed/ordblindevanskeligheder

Vi lægger vægt på: 

  • Anerkendende tilgang
  • Opbygge og fastholde selvværd og læselyst
  • At læsning og skrivning går hånd i hånd
  • Tidlig indsats
  • Inklusion
  • Forebyggende specialundervisning


Begynderklasse:

Vi tager den digitale Rambøll sprogtest, som tester en bred vifte af punkter som fx opmærksomhed på bogstav-lyd forbindelser, forståelse af lange beskeder mm. Lærerne taler med tale-høre-lærer om enkelte elever, hvis der er behov for det. Senere på året tages en DLB-test (Dansk Lyd og Bogstav) som danner grundlag for samarbejdet mellem begynderklasselærere, kommende 1.kl. lærer og læsevejleder om særlig fokus på de elever, der scorer lavt på lyde. Information, råd og vejledning gives til forældre ved skole-hjem-samtalerne i foråret.


1.-2.klasse:

Vi har en læselærer i fem lektioner om ugen, som har særligt fokus på de læsesvage. Først i klassen, siden i læsegruppe, evt. med elever alene. Klassen læser samtidig, så ingen skilles ud. Der læses logografiske bøger for at beholde selvværd og læselyst, mens der sideløbende repeteres lyde og bogstaver. Der læses herefter lette lydrette tekster fx Vi bor på Månevej og Søren og Mette, Den første læsning med Fri læsning og opgaver, Palle, Lysegrøn Dingo mm. Progressionen tilpasses den enkelte elev. Der fokuseres hele tiden på afkodningsstrategier samt læseforståelse. Der undervises i stavning af lydrette ord, og eleverne opfordres til at skrive løs med børnestavning. Nogle børn skriver sig ind i læsningen. Der er løbende kontakt med hjemmet, og vi forventer læsning hjemme hver dag. Vi tester i slutningen af året i såvel 1. som 2.klasse med Mini-SL (Sætningslæseprøver). Endvidere tager vi en nonordsdiktat i slutningen af 2. kl. Diktaten er en screeningstest fra DVO. De børn, der ligger i risikogruppe for ordblindhed (ift. rigtigt stavede ord i nonordsdiktaten) testes yderligere individuelt med den fulde DVO. Dette giver et billede af, om eleven har ordblindevanskeligheder eller ej. De elever, der har ordblindevanskeligheder, tilbydes VAKS-kursus i lille gruppe i 3. kl.


3.klasse:

VAKS er et undervisningsmateriale, der gennemgår fem forskellige læsestrategier på enkeltord. Derudover læsetrænes og skrives med brug af strategierne. Dette forløb er på tværs af de to 3. kl. tre timer ugentligt. Timerne kan ramme alle slags fag. Når forløbet afsluttes, tages den fulde DVO igen til sammenligning med den, som blev taget sidst i 2.kl.


Der er også en læselærer i 2-3 timer om ugen i klassen, der samarbejder med dansklæreren om undervisningens tilrettelæggelse. Elever med ordblindevanskeligheder/elever med andre læsevanskeligheder følges nøje, og der tilrettelægges særlige læseforløb med tilpassede tekster fx Den første læsning 2 og 3, Billy i bogen mm. Vi forventer fortsat læsning hjemme hver dag. Løbende samarbejde med hjemmet.


4.-6.klasse:

De elever, som har haft VAKS-kursus, testes for ordblindhed i foråret af 4. kl. med den digitale prøve fra Undervisningsministeriet. Er eleven ordblind, tilbyder vi at bestille startpakke eller programpakke til eleven. Elever, lærere og evt. forældre får en introduktion af program og scannere, så eleven støttes bedst muligt.


Der tilbydes specialundervisning i passende omfang, som planlægges af dansklærer og specialundervisningslærer i fællesskab. Der fokuseres på læsning tilpasset den enkelte. Mht. skriftlighed satser vi på anvendelse af programmet CD-ORD/IntoWords for elever med ordblindevanskeligheder samt elever med andre læse- og skrivevanskeligheder. CD-ORD/IntoWords er computerprogrammer, alle BK elever kan bruge som stave- og læsehjælp. Elever, lærere og evt. forældre får en introduktion af programmet, så eleven støttes bedst muligt.


7.kl.-9.kl.:

Der tages en staveprøve i begyndelsen af 7. klasse, (og i nye 8. klasser) så dansklæreren er opmærksom på, om der er stavesvage elever, som kan være ordblinde elever. De elever, deres forældre og lærere tilbydes kursus i computerhjælpeprogrammerne CD-ORD/IntoWords. Der følges op til skole-hjem-samtalen om eleven skal testes med Undervisningsministeriets digitale ordblindetest i foråret, så der evt. kan søges om start- eller programpakken, så eleven støttes bedst muligt efterfølgende.


0.g:

Dansklærer, elev og forældre taler sammen om der er elever, som skal tilbydes kursus i computerhjælpeprogrammerne CD-ORD/IntoWords og evt. skal testes med Undervisningsministeriets digitale ordblindetest i efteråret med efterfølgende ansøgning af start- eller programpakken, så eleven støttes bedst muligt.Vibeke Skaarup, Bodil Schiødt og Kamilla Veith Hauritz, september 2018


Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.