icon-menu
Menu
icon-user.png

SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

Forældremøder:

Begynderklasse

I august afholdes et møde à tre timer med deltagelse af begynderklasseledere, birkelærer, talepædagog, sundhedsplejerske, skolepsykolog samt en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

Mødet indledes med et fælles oplæg om læsning ved læsevejlederen.

I februar et møde à to timer med deltagelse af begynderklasseledere og birkelærer.

I juni en farvel- goddag -reception à halvanden time med deltagelse af begynderklasseledere, birkelærer samt kommende klasse-, dansk-, matematik- og birkelærer.
 

1. klasse

I august-september afholdes et møde à tre timer med deltagelse af alle klassens lærere, birkelærer samt en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.

I februar/marts et møde à to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet og birkelærer.
 

2. + 3. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde à to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet, nye lærere og lærere i nye fag, birkelærer og en fra ledelsen i grundskolen henholdsvis Birken.


 

4. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde à to en halv time med deltagelse af lærerne i kerneteamet, nye lærere, lærere i nye fag og en fra ledelsen i grundskolen.

Mødet indledes med et fælles oplæg om god mobilstil.
 

5. + 6. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde à to timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet, nye lærere, lærere i nye fag og en fra ledelsen i grundskolen.


 

7. klasse

I august afholdes en reception à halvanden time med deltagelse af kerneteamet og en fra grundskoleledelsen.

Inden efterårsferien afholdes et møde à tre timer med deltagelse af alle klassens lærere - på nær lærerne i modulfag - samt en fra grundskoleledelsen.

Mødes indledes med et fælles oplæg om det at være teenager.


 

8. klasse

Inden efterårsferien afholdes et møde à to en halv time med deltagelse af lærerne i kerneteamet, nye lærere, UU-vejleder, rektor og en fra grundskoleledelsen.

Mødet indledes med et fælles oplæg af UU-vejlederen: ungdomsvejledning generelt.
 

1.BT/1.GL

I august afholdes en reception à halvanden time med deltagelse af kerneteamet og en fra grundskoleledelsen.
 

9. klasse - 0.g (samme aften)

Inden efterårsferien afholdes et møde à tre timer med deltagelse af lærerne i kerneteamet, nye lærere, UU-vejleder, vicerektor, rektor og en fra grundskoleledelsen.

Mødet indledes med fælles oplæg:

Ungdomsvejledning generelt ved UU-vejleder/introduktion til BK´s gymnasium ved rektor og vicerektor.
 

Skole-hjem-samtaler

To samtaler på alle klassetrin på nær i 9. kl. og 0.g, hvor der er én samtale.
 Begynder-3. klasse: Eleverne deltager normalt ikke.

4. klasse – 0.g: Eleverne deltager.


 

Begynderklasse            

Efterår: 20 min. pr. elev

Forår april-maj: 15 min. pr. elev.

Ved første samtale deltager begynderklasseledere og birkelærer. Anden samtale har også deltagelse af den kommende dansklærer, evt. også klasselærer (efter ønske).
 

1. - 3. klasse                  
Efterår: 20 min. pr. elev. Forældrene kommer til én samtale med klasse-, dansk- og matematiklærer samt birkelærer.

Forår: 15 min. pr. elev. Forældrene kommer til én samtale med klasse-, dansk- og matematiklærer samt birkelærer.


 

4. + 5. klasse                 

Cafémodel. Der sættes 6 elever til i timen.

Dansk-, matematik-, natur/teknologi og engelsklærer deltager.
 

6. klasse

Cafémodel. Der sættes ca. 6 elever til i timen (eller 3 pr. halve time).

Efterår: Dansk-, matematik-, engelsk- og natur/teknologi- lærer deltager.

Forår: Dansk-, matematik-, engelsk- og tysk/fransklærer deltager.
 

7. + 8. klasse                 

Efterår (senest medio november): Cafémodel. Der sættes 6 elever til i timen. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag.

Forår (februar/marts måned): Cafémodel. Der sættes 6 elever til i timen. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag*

* Samfundsfag/historie/idræt/geografi/biologi/fysik-kemi deltager enten efterår eller forår.


 

 9. klasse + 0.g                

Oktober-november: Cafémodel. Der sættes 6 elever til i timen. Deltagelse af alle klassens lærere, der underviser i prøve- og udtræksfag.

 

Karakterer/udtalelser

6. klasse                     

Udtalelser fra alle klassens lærere undtagen i musik og billedkunst gives inden sidste skole-hjem-samtale.

 

7. klasse                            

Tre terminer

1. termin

Skolegangsevaluering, kommentarer om trivsel, socialisering og faglig indsats. Karakterer.

2. og 3. termin

Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

1. termin gives inden 1. november.

2. termin gives inden 20. januar. 

3. termin gives inden sommerafslutningen.

 

8. klasse                     

Tre terminer: Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

1. termin gives inden 1. november.

2. termin gives inden 20. januar.  

3. termin gives inden sommerafslutningen.

 

9. klasse + 0.g                                         

Tre terminer

1.+ 2. termin: Skolegangsevaluering, karakterer, kommentarer fra lærerne.

1. termin gives inden 1. november.

2. termin gives inden 20. januar.

3. termin: gives inden 1. juni. Karakterer, ingen kommentarer.