icon-menu
Menu
icon-user.png

SKOLEÅRET - MED CORONARETNINGSLINJER

Velkommen til et nyt skoleår på BK Gymnasium. Vi håber, at I alle har fået en god skolestart.


Coronavirus findes stadig derude, så vi skal fortsat passe på. Vi vil naturligvis overholde alle retningslinjerne og sørge for, at skolegangen bliver så god som overhovedet muligt. Det betyder, at der stadig gælder følgende forholdsregler:

  • Eleverne færdes størstedelen af tiden i den gruppe, som klassen eller holdet udgør.
  • Pauser afholdes enten udendørs eller i det lokale, man skal have næste time i. Dette gælder for klasselokaler - hvis timen har været i et faglokale, benyttes gymnasiestuen. Vejret vil forhåbentlig være med os et stykke tid endnu, men ordningen fortsætter foreløbig til efterårsferien, så husk tøj, der passer til vejret.
  • Gymnasiets udendørs områder er indenfor plantekasserne og området udenfor biologilokalet.
  • Vi holder mindst 1 m afstand i alle sammenhænge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og læreren holder 2 m afstand, når der forelæses.
  • Alle skal holde en høj hygiejne; der vil være sprit og servietter i alle lokaler. Når man går ind i et nyt lokale, skal alle spritte hænder af, samt spritte de borde og stole af som de benytter - dette gælder også for remedier brugt i faglokaler. Sprit eller vask desuden hænder af efter host, nys, og toiletbesøg samt før og efter spisning.
  • Skolen sørger for ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter.
  • Senest ved afslutning af en time skal der luftes ud i alle lokaler. Når et lokale forlades i løbet af skoledagen, har alle pligt til at sikre sig, at der bliver luftet ud.
  • Vi henstiller til, at alle er ekstra opmærksomme på symptomer på luftvejsinfektion og ikke kommer i skole med forkølelse og ondt i halsen, så vi bedst muligt forhindrer smittespredning.
  • Vi henstiller til, at man hurtigst muligt orienterer skolen, hvis man bliver konstateret Covid-19 smittet.

Hilsen

Dorte, Charlotte og Jimmy