icon-menu
Menu
icon-user.png

SKOLEÅRET - MED CORONARETNINGSLINJER

Coronasituationen er nu normaliseret, og Covid-19 anses ikke længere for at være en samfundstruende sygdom.


Det betyder:

  • at der ikke længere tilbydes nødundervisning
  • at alt fravær – også selvom det er pga. symptomer på Corona, egentlig smitte eller fravær som følge af at være nær kontakt - bliver registreret som alt andet fravær
  • hvis eleven ønsker at deltage i en time via teams, skal det aftales med læreren. Skolen stiller ikke faciliteter til rådighed, så eleven må desuden lave en aftale med en kammerat
  • Deltagelse via teams regnes ikke for tilstedeværelse og føres derfor også som fravær.

Vi opfordrer stadig til at overholde alle hygiejne- og forsigtighedsregler, samt at man bliver hjemme ved symptomer på Covid-19 samt ved andre sygdomme.


For uddybende information henviser vi til undervisningsministeriets side om Corona https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser