icon-menu
Menu
icon-user.png

kort om bk gymnasium

  • 96 procent stigning i elevtal fra 2003 til 2021, fra 120 til 235 elever
  • Karaktersnit vokset med over 1,6 fra 2012 til 2021; på landsplan 0,7
  • Positiv løfteevne fra 2012 til nu, 4. plads i Danmark i 2020
  • Kostelevtal steget med 85 procent fra 2004 til i dag, fra 27 til 50 elever
  • Højeste digitale niveau på alment gymnasium i Danmark
  • Elever og lærere vinder priser og anerkendelse til skolen. 


Elevtal i gymnasiet

elevtal stx BK og landsplan 2012 - 2021Eksamen i gymnasiet


karaktergennemsnit stx bk og hele landet


Løfteevne i gymnasiet

Karakterer og socioøkonomisk reference

Den socioøkonomiske reference er en modelberegning, der viser institutionens forventede karakter, når der er taget højde for elevernes baggrund (set i forhold til elever på landsplan).

Eksamensresultat - socioøkonomisk reference 2012 - 2021Digitalt i gymnasiet


Som en anerkendelse af BKs arbejde med elevernes digitale kompetencer, imødekom Undervisningsministeriet i november 2018 BKs ansøgning om at etablere en digital studieretning i gymnasiet.

Dette er det højeste niveau for digital uddannelse på et alment gymnasium i Danmark.