icon-menu
Menu
icon-user.png
Navn:

ENGELSK A, SPROG A, SPROG B (+ valgfag 500 timer)

Beskrivelse:

Denne studieretning er for dig der vil:

  •  Finde den røde tråd i en global verden
  •  Forstå dig selv og andre
  •  Undersøge hvordan mennesket er formet af fortiden
  •  Diskutere kultur og samfund
  •  Formidle din viden
  •  Påvirke den verden du lever i

Studieretning ændret
 

 
Valgfag

Hver grøn blok repræsenterer 75 timer

0 til C kræver 75 timer

C til B kræver 125 timer

B til A kræver 125 timer


Valgfag 

  

Mulige temaer er:

 

Angst som livsvilkår

- et tværfagligt forløb mellem psykologi, dansk og religion

Gennem de sidste 100 år er tilstanden angst blevet stadigt hyppigere. Mere end 25% af befolkningen rammes af angst. Resten af os kender til det at ængstes. Hvor går grænsen mellem at være angst og at ængstes?

Derfor kunne vi finde på at tage et sådant emne op i undervisningen og lade psykologi beskæftige sig med de forskellige angstformer fra social angst til OCD og PTSD. Vi kan både undersøge symptomer, forskellige årsagsforklaringer og behandlingsformer. I dansk kan litteraturen og kunsten vise, hvordan følelsen kommer til udtryk – og hvordan spiller den sammen med de historiske begivenheder. Vi prøver at forstå begrebet ved fx at vende os mod Kierkegaard og Edvard Munch, vi ser hvordan emnet ændrer og udvikler sig gennem litteraturhistorien op til vores tid. Faget religion kan perspektivere emnet med eksistentialismen som en filosofisk forståelsesramme, der måske endda kan erstatte religionen?


 

Social arv

- et tværfagligt forløb mellem dansk, samfundsfag og psykologi

Hvad er det gode liv? Hvordan får man adgang til det gode liv? Alle er formet af den baggrund, de kommer fra. Hvad stiller man op, hvis man vokser op i et belastet miljø – er man fanget? Eller er det muligt at bryde fri?

Samfundsfag kan undersøge omfanget af socialt belastede mennesker, diskutere lighed og ulighed i samfundet, samt hvordan forskellige ideologier ser på dette. Vi vil desuden belyse hvilke politiske løsninger, der tilbydes, og deres effekt.

Psykologi kan fx beskæftige sig med begreber som opvækst og udvikling, hvad præger ens personlighed, og hvilke risiko – og beskyttelsesfaktorer er afgørende for, om man bliver mønsterbryder eller fastholder den sociale arv?I dansk kan vi vælge at se på, hvordan fx Henrik Ibsen i sidste halvdel af 1900-tallet forholdt sig til spørgsmålet om arv og miljø, og vi kan undersøge, hvordan senere forfattere bruger og beskriver begreberne. Hvordan hænger denne brug sammen med samfundsudviklingen?


 

Krig og medier

- et tværfagligt forløb mellem psykologi, engelsk, dansk og historie

Krig har medvirket til at flytte landegrænser, ændre politiske styreformer og sikre ressourcer, og har altid haft vidtrækkende konsekvenser både menneskeligt, økonomisk, kulturelt og politisk. Samtidig har medierne fået en mere betydningsfuld rolle i formidlingen af krigens årsager og motiver gennem propaganda, censur og valg af historier.

Et forløb inden for dette område kunne fokusere på mediedækningen af krigen mod terror. Her vil man beskæftige sig med den internationale magtbalance, bekæmpelse af terrorisme og de demokratiske konsekvenser, denne krig medfører. Derudover vil det være relevant at lave medieanalyse af danske/engelsksprogede artikler og visuelle nyhedsindslag med udgangspunkt i teorier om mediepåvirkning. Et centralt spørgsmål er derfor hvordan forskellige typer medier

dækker krigen. Er der forskel på hvordan CNN dækker krigen i Afghanistan i forhold til BBC? Og hvilke historier vælger BT at fokusere på i forhold til Politiken?

I psykologi ser vi på hvad krigen gør ved mennesker, både soldater og civile, og hvad krig kan få mennesker til at gøre ved hinanden. 

PDF:
Obligatoriske fag:
Valgfag:

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.