icon-menu
Menu
icon-user.png

deltagerbetaling

Mens du går på BK, vil du komme på ekskursioner og studieture og deltage i forskellige arrangementer, hvor du selv skal betale for det hele eller dele af det.


Den største egenbetaling er i forbindelse med de studieture, du får mulighed for at deltage i.  I 1. g opkræver vi ca. 800 kr., som dækker alle udgifter til introturen, og overskuddet benyttes til en klassekasse, der kan dække udgifter i forbindelse med deltagelse i diverse arrangementer, som vores OL dag og vores AB dag. 


Derudover kommer der en studietur i 2. g. Typisk koster en studietur omkring og 6.000 kr., som dækker transport, ophold, udflugter og nogle gange enkelte måltider. Hvis rejsemålet er udenfor Europa bliver turen dyrere og kan typisk ligge i et prisleje omkring 8.000 kr. Klassen kan evt. lave en opsparingsordning. 


Ved udvekslinger opkræves også deltagerbetaling, der dækker samtlige udgifter.


Derudover kan der forekomme deltagerbetaling til mindre arrangementer og ekskursioner, typisk i et prisleje 50-100 kr. Til korte ekskursioner betaler eleverne typisk selv transporten.


Computer

Det forventes, at eleverne medbringer en funktionsdygtig computer eller tablet hver dag.