icon-menu
Menu
icon-user.png

forældremøde og -konsultation

Forældremøde

Eftersom en meget stor del af eleverne er fyldt 18 i løbet af 2. g, og kommunikation derefter foregår med eleverne og ikke forældrene, afholdes der kun ét forældremøde i gymnasietiden. Dette møde afholdes normalt i ugerne inden efterårsferien.

 

På 1. g forældremødet orienteres om gymnasietiden, studieretninger og studieretningsvalg, klassen, muligheder for støtte og meget mere.  Forældrene kan også selv ønske at tage emner op. Der er mulighed for at møde skolens ledelse, vejledere samt resten af klassen. 


Se præsentation og videoer fra 1. g forældremødet den 28. september 2020 her:

Præsentation fra 1. g forældremøde 28. september 2020

Oplæg 1: Lectio, afleveringer og fravær

Oplæg 2: Studiestøtte, talentarbejde og studieretninger

Oplæg 3: Studieretninger og forældrerepræsentanter

 

På forældremødet vælges en forældrerepræsentant og en suppleant pr. klasse. Forældrerepræsentanterne deltager i det årlige repræsentantskabsmøde alle 3 år af gymnasietiden.

 

Konsultationer

Der afholdes årligt konsultationer i forlængelse af den første karaktergivning. Konsultationerne for 2. og 3. g ligger typisk i slutningen af november/begyndelsen af december. 1. g får deres første karakterer i februar/marts, og konsultation for 1. g ligger typisk i marts. 

Til konsultationerne er det muligt at tale med elevens lærere. Der er også mulighed for at tale med skolens ledelse og gymnasievejlederne.

Tilmelding er nødvendig og foregår via Lectio.