icon-menu
Menu
icon-user.png

AT og SRP

I grundforløbet stifter du bekendtskab med faget AT, som står for 'Almen Studieforberedelse'. Endvidere skal du i 3.g skrive et studieforberedelsesprojekt, SRP. 

 

StudieRetningsProjekt SRP. 

Almen studieforberedelse AT.

 

Læs mere om AT og SRP: 

Studieretningsprojektet 

SRP er en større skriftlig opgave, der skrives i 3.g. 
Opgaven skal skrives i 2 fag, der vælges af eleven, altid med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau. Der afsættes 2 undervisningsfri uger til at skrive opgaven i. SRP regnes for et A-niveau fag, og karakteren tæller derfor med vægten 2. 
I løbet af 2.g trænes du i at skrive en studieretningsopgave, kaldet SRO.

 

Almen studieforberedelse = AT 

Timetallet er ca 200 timer, og der vil være 2-3 AT-projekter hvert skoleår. AT afsluttes i 3. g med en obligatorisk individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en afleveret synopsis. Karakteren tæller med vægten 1,5. 
Det overordnede tema offentliggøres af undervisningsministeriet i februar hvert år. Eleverne vælger selv hvilke 2 fag, der skal indgå. 

 

AT består af emne- og problemorienteret arbejde, der belyses af flere fag inden for og på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 
Du arbejder her med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, som skal belyses fra forskellige fags synsvinkel. Du skal med andre ord lære at kende og anvende de forskellige fags metoder og teorier. 
I AT afholder vi en del værkstedskurser, som netop vil handle om fagenes metoder og teorier. I forbindelse med AT vil der derfor være både forelæsninger og værkstedskurser. 

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.