icon-menu
Menu
icon-user.png

AT og SRP

I grundforløbet stifter du bekendtskab med faget AT, som står for 'Almen Studieforberedelse'. Endvidere skal du i 3.g skrive et studieforberedelsesprojekt, SRP. 

 

StudieRetningsProjekt SRP. 

Almen studieforberedelse AT.

 

Læs mere om AT og SRP: 

Studieretningsprojektet 

SRP er en større skriftlig opgave, der skrives i 3.g. 
Opgaven skal skrives i 2 fag, der vælges af eleven, altid med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau. Der afsættes 2 undervisningsfri uger til at skrive opgaven i. SRP regnes for et A-niveau fag, og karakteren tæller derfor med vægten 2. 
I løbet af 2.g trænes du i at skrive en studieretningsopgave, kaldet SRO.

 

Almen studieforberedelse = AT 

Timetallet er ca 200 timer, og der vil være 2-3 AT-projekter hvert skoleår. AT afsluttes i 3. g med en obligatorisk individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en afleveret synopsis. Karakteren tæller med vægten 1,5. 
Det overordnede tema offentliggøres af undervisningsministeriet i februar hvert år. Eleverne vælger selv hvilke 2 fag, der skal indgå. 

 

AT består af emne- og problemorienteret arbejde, der belyses af flere fag inden for og på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 
Du arbejder her med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, som skal belyses fra forskellige fags synsvinkel. Du skal med andre ord lære at kende og anvende de forskellige fags metoder og teorier. 
I AT afholder vi en del værkstedskurser, som netop vil handle om fagenes metoder og teorier. I forbindelse med AT vil der derfor være både forelæsninger og værkstedskurser.