icon-menu
Menu
icon-user.png

priser


Betaling for kostelever
 

Priser pr. 1. august 2022

Opholdet på kostafdelingen koster 109.500,- kr.

Undervisningen koster pr. måned i 12 måneder 1.890 kr. for gymnasieelever og 1.945 kr. for grundskoleelever. Betalingen for ophold og undervisning opkræves kvartalsvis forud som følger:

  

Forfaldsdato  Ophold Undervisning grundskolen Undervisning gymnasiet
 01/08-2022 27.375,- 5.835,- 5.670,-
 01/11-2022 27.375,- 5.835,- 5.670,-
 01/02-2023 27.375,- 5.835,- 5.670,-
 01/05-2023 27.375,- 5.835,- 5.670,-

 

Det skal bemærkes, at der i skolens undervisningsplaner indgår obligatoriske lejrskoleophold, ekskursioner og studierejser, som betales ud over den fastlagte opholds- og undervisningsbetaling.

 

Ved indmeldelse af eleven på kostafdelingen betales:

  •     Indmeldelsesgebyr                          2.000,- kr.
  •     Depositum for skolebøger            1.000,- kr. 

 

Ansøgning om optagelse sker ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema til

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd


Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel. Der kan ikke finde udmeldelse sted for juli måned.

 

En kostelev kan, hvis forældrene flytter hjem fra udlandet, blive overført til dagelev.


Læs om muligheder for at søge om friplads/tilskud til betaling for skolepenge/kostophold m.m. her

 

Der tages forbehold for eventuelle prisjusteringer.