icon-menu
Menu
icon-user.png

priser

Betaling for kostelever
 

Priser pr. 1. januar 2021

Opholdet på kostafdelingen koster 99.500,- kr.

Undervisningen koster pr. måned i 12 måneder 1.685 kr. for gymnasieelever og 1.735 kr. for grundskoleelever. Betalingen for ophold og undervisning opkræves kvartalsvis forud som følger:

  

Forfaldsdato  Ophold Undervisning grundskolen Undervisning gymnasiet
 01/02 2021 24.875,- 5.205,- 5.055,-
 01/05-2021 24.875,- 5.205,- 5.055,-
 01/08-2021 24.875,- 5.205,- 5.055,-
 01/11-2021 24.875,- 5.205,- 5.055,-

 

Det skal bemærkes, at der i skolens undervisningsplaner indgår obligatoriske lejrskoleophold, ekskursioner og studierejser, som betales ud over den fastlagte opholds- og undervisningsbetaling.

 

Ved indmeldelse af eleven på kostafdelingen betales:

  •     Indmeldelsesgebyr                          1.500,- kr.
  •     Depositum for skolebøger            1.000,- kr. 

 

Ansøgning om optagelse sker ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema til

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd


Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel. Der kan ikke finde udmeldelse sted for juli måned.

 

En kostelev kan, hvis forældrene flytter hjem fra udlandet, blive overført til dagelev.

 

Forældre kan søge rektor om evt. nedsættelse af opholdsbetalingen. Skolens beslutningsgrundlag vedrørende nedsættelse vil blandt andet være forældrenes seneste årsopgørelse samt aktuelle indtægts- og formueforhold.

 

Der tages forbehold for eventuelle prisjusteringer.