icon-menu
Menu
icon-user.png

priser


Betaling for kostelever
 

Priser pr. 1. august 2023

Opholdet på kostafdelingen koster 109.500,- kr. for skoleåret 2023-2024 og betales månedsvis forud over 12 måneder, med 9.125 kr. pr. måned.

Undervisningen koster 1.890 kr. pr. måned i 12 måneder for gymnasieelever og 1.945 kr. pr. måned i 12 måneder for grundskoleelever.

Betalingen for såvel ophold som undervisning opkræves månedsvis forud.

  

Det skal bemærkes, at der i skolens undervisningsplaner indgår obligatoriske lejrskoleophold, ekskursioner og studierejser, som alle betales udover den fastlagte opholds- og undervisningsbetaling.

 

Ved indmeldelse af eleven på kostafdelingen betales:

  •     Indmeldelsesgebyr                          2.000,- kr.
  •     Depositum for skolebøger            1.000,- kr. 

 

Ansøgning om optagelse sker ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema til

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd


Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst tre måneders varsel.


En kostelev kan, hvis forældrene flytter hjem fra udlandet, blive overført til dagelev.


Læs om muligheder for at søge om friplads/tilskud til betaling for skolepenge/kostophold m.m. her

 

Der tages forbehold for eventuelle prisjusteringer.