bagkost-logo-2024

Derfor BK

Derfor skal du vælge 0.g på BK

Når du har gennemført 9. klasse, er du færdig med den obligatoriske undervisning, men de fleste unge går heldigvis videre med en eller anden form for skolegang. En del elever går efter 9. klasse i gymnasiet eller på en anden tilsvarende ungdomsuddannelse. Mange føler imidlertid, at de ikke er klar at begynde i gymnasiet. Her kan 0. g på BK være en god mulighed, hvis du allerede ved, at du på sigt ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse. Året i 0. g skal opleves som en optakt til gymnasiet frem for som en afslutning på grundskolen, heraf navnet.


Vores 0. g tilbyder 

  • Et trygt og gymnasieforberedende skolemiljø med kendt og nyt fagligt stof
  • Begyndende involvering i BK’s gymnasium via diverse sociale arrangementer samt elevrådet
  • Muligheden for en frisk start med etablering af nye roller og gode skolevaner
  • Kendskab til lectio.dk som flertallet af alle gymnasier benytter som administrativt intranet
  • Et inspirerende kammeratskab med andre elever 
  • En lille gruppe erfarne lærere med lyst til at arbejde med 0. g-elever