bagkost-logo-2024

UU-vejledning

UU-vejledning

Ved lov skal alle elever i 8. klasse have en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering. Denne vurdering er foreløbig, og skal ses som en hjælp til fremtidigt uddannelsesvalg. Uddannelsesvejledningen varetages i samarbejde med UU-Nord.

I 9. klasse handler vejledningen om ansøgning via optagelse.dk og overgangen til en ungdomsuddannelse. Forældre er velkomne til at kontakte vejlederen.

Kontakt:

Kristina Ravn Thomsen (skriv til Kristina via Intra)

E-vejledning:

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail.  eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder.

eVejledning vejleder om alle uddannelser i Danmark og på UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. eVejlederne vil bruge værktøjerne og vil også udfordre og perspektivere dit valg i forhold til jobmuligheder. Du kan derfor opleve, at vi opfordrer dig til at kontakte os flere gange og at du imellem vejledningerne selv har arbejdet med et værktøj. Vi glæder os til at møde dig.

UG evejledning stor