bagkost-logo-2024

Optagelse

Optagelse til 0. g 

Vi er godt i gang med optag til 0.g med start august 2024, og vi har blot få ledige pladser tilbage.

Er du interesseret?

Opskriv på ventelisten her (link) og send desuden en motiveret ansøgning, vellignende billede samt seneste karakterbevis til bk@bagkost.dk. Vi behandler ansøgninger løbende, og der fremsendes en bekræftelse på mail, når ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt. I bliver desuden kontaktet med henblik på at komme til en optagelsessamtale.

Der er intet gebyr forbundet med at sende en ansøgning eller stå på ventelisten. 

Vær venligst opmærksom på at vælge korrekt år og klasse ved opskrivning. 

0.g på BK

En del unge går efter 9. klasse i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse, men mange oplever, at de ikke er helt klar til at begynde i gymnasiet endnu. Det kender du måske? 0.g på BK en oplagt mulighed, hvis du allerede ved, at du på sigt ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse. Året i 0.g skal nemlig opleves som en optakt til gymnasiet frem for som en afslutning på grundskolen - heraf navnet.

Vores 0. g tilbyder:

  • Et trygt og gymnasieforberedende miljø med repetition af kendt fagligt stof og præsentation af nyt 
  • Involvering i BK’s gymnasium gennem diverse sociale arrangementer, fællestimer, cafeaftener, fester, foreningsliv mm.
  • Muligheden for en frisk start med etablering af nye roller og gode skolevaner
  • Kendskab til lectio.dk som flertallet af alle gymnasier benytter som administrativt intranet
  • En lille gruppe erfarne lærere med lyst til at arbejde med 0.g-elever