bagkost-logo-2024

Derfor BK

SÆRLIGT OM 7. - 9. KLASSE


Vi tilbyder som noget særligt på BK:

 • klassens tid med fokus på trivsel
 • delehold i fysik/kemi og sprogfag (tysk/fransk og engelsk)

Hvert år optages elever til vores fire 7. klasser. Der tildeles en ekstra dansk og matematiktime til 7. klassetrin. Timen er en specialtime, der skal bruges til at udfylde eventuelle faglige huller. Der gives karakterer i alle fag - to gange i 7. og 8. klasse og tre gange i 9. klasse

Du har i 7. - 9. klasse mulighed for at

 • Få et ubrudt skoleforløb fra 7. klasse - 3.g
 • Komme til en skole med mange traditioner
 • Møde elever med en international baggrund
 • Evaluere og evalueres året igennem
 • At gå til årsprøve i 8. klasse både mundtligt og skriftligt
 • Komme på en eller flere udenlandsrejser i løbet af 8. og/eller 9. klasse
 • Få et trygt skolemiljø
 • Få stillet krav til din egen medvirken og selvstændige stillingtagen
 • Få et inspirerende kammeratskab med de andre elever

Andre aktiviteter

 • Ekskursioner til interessante steder i København eller i omegnen
 • Internationalt samarbejde
 • Elevdemokrati
 • Cafeaftener
 • Fester
 • Mulighed for at blive aktiv i Radio-BK
 • Deltagelse i diverse mesterskaber og konkurrencer