bagkost-logo-2024

Tilsyn

TILSYNSFØRENDE

Forældrekredsen på BK har besluttet, at det årlige tilsyn med skolens undervisning varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt. I tilsynserklæringen for 2023/2024 har Heidi Theilmann Schmidt sammenfattet følgende:

"I de seks år jeg har været tilsynsførende på Bagsværd Kostskole, har jeg hvert år fået indsigt i en skole med en meget ambitiøs vision om, at skolens elevers faglige udvikling og progression prioriteres højt gennem hele deres skoletid. Visionen er afspejlet i skolens praksis og jeg har observeret et undervisningsmiljø, hvor lærerne er meget fagligt kompetente i deres fag, og samtidig udviser stor opmærksomhed på elevernes faglige udvikling bl.a. gennem en differentieret og varieret undervisning. Dette gælder såvel i skolens yngste som ældste klassetrin. Eleverne virker generelt i trivsel og er undervisningsparate, hvilket sammen med lærernes velforberedte undervisning medvirker til, at den reelle undervisningstid er høj og undervisningstiden udnyttes optimalt. Jeg har altid følt mig meget velkommen på skolen både blandt elever, lærere samt ledelse. Jeg vil i den forbindelse fremhæve, at skolens samlede ledelse har prioriteret at deltage i møder med mig både før, under og efter mine observationer, hvilket efterlader et indtryk af en ledelse, der har en meget seriøs tilgang til tilsynet og benytter det som en anledning til at skabe faglige drøftelser og refleksioner om hele skolens virke og udvikling. På baggrund af dette års og de tidligere års tilsyn, kan jeg således erklære, at undervisningen på Bagsværd Kostskole står fuldt ud mål med folkeskolen". 

Hele tilsynserklæringen kan læses her

Fra skoleåret 2024-25 overtages tilsynet af Allan Henriques, idet Heidis mulige funktionsperiode er udløbet.