bagkost-logo-2024

Undervisning

Undervisning

Obligatoriske fag

  • Klassens tid 1 lektion 
  • Dansk 7 lektioner
  • Matematik 6 lektioner.
  • Engelsk 5 lektioner
  • Tysk eller fransk 5 lektioner
  • Fysik/kemi 3 lektioner (heraf 1 deletime)
  • Historie/samfundsfag 3 lektioner
  • Studieteknik 1 lektion
  • I alt 31 lektioner

Læs mere om 0. g (10. klasse) og mål for de enkelte fag på uvm.dk og emu.dk