bagkost-logo-2024

Undervisning

En uge på BK


Begynderklasse

 • Eleven har 5 lektioner hver dag i begynderklasse med skiftende fokus på bogstaver, tal, sociale og personlige kompetencer, samt gode skolevaner.

1. klasse

 • Klassens tid 1 lektion
 • Dansk* 11 lektioner
 • Kristendomskundskab 1 lektion
 • Matematik* 5 lektioner
 • Natur/teknologi 2 lektioner
 • Idræt 2 lektioner
 • Musik 2 lektioner
 • Billedkunst 2 lektioner
 • I alt pr. uge 26 lektioner

*) Deletimer


2. klasse

 • Klassens tid 1 lektion
 • Dansk* 10 lektioner
 • Kristendomskundskab 1 lektion
 • Matematik* 5 lektioner
 • Engelsk 2 lektioner
 • Natur/teknologi 2 lektioner
 • Idræt 2 lektioner
 • Musik 2 lektioner
 • Billedkunst 2 lektioner
 • I alt pr. uge 27 lektioner

*) Deletimer


3. klasse

 • Klasselærerens time * 1 lektion
 • Dansk 9 lektioner
 • Matematik 5 lektioner
 • Engelsk 2 lektioner
 • Natur/teknologi 3 lektioner
 • Historie 1 lektion
 • Kristendomskundskab 1 lektion
 • Billedkunst 2 lektioner
 • Idræt 2 lektioner
 • Svømning 2 lektioner
 • Musik 2 lektioner
 • I alt pr. uge 30 lektioner

*) Klasselærerens time tillægges klasselærerens største fag og bruges efter behov.


4. klasse

 • Klasselærerens time * 1 lektion
 • Dansk 7 lektioner
 • Matematik 5 lektioner
 • Engelsk 3 lektioner
 • Natur/teknologi 3 lektioner
 • Historie 2 lektioner
 • Kristendomskundskab 1 lektion
 • Billedkunst 2 lektioner
 • Idræt 2 lektioner
 • Svømning 2 lektioner
 • Musik ** 2 lektioner
 • Håndarbejde ** 2 lektioner
 • Madkundskab ** 2 lektioner
 • I alt pr. uge 32 lektioner

*) Klasselærerens time tillægges klasselærerens største fag og bruges efter behov.

**) Håndarbejde, musik og madkundskab læses på delehold (en halv klasse). I 4. klasse har man musik og madkundskab 2 lektioner om ugen i et halvt år.


5. klasse

 • Klasselærerens time * 1 lektion
 • Dansk 7 lektioner
 • Matematik 5 lektioner
 • Engelsk 4 lektioner
 • Natur/teknologi 3 lektioner
 • Historie 2 lektioner
 • Kristendomskundskab 1 lektion
 • Billedkunst 1 lektion
 • Idræt 2 lektioner
 • Musik 1 lektion
 • Sløjd ** 2 lektioner
 • Håndarbejde ** 2 lektioner
 • Madkundskab ** 2 lektioner
 • Mediefag ** 2 lektioner
 • Innovation ** 2 lektioner
 • I alt pr. uge 33 lektioner

*) Klasselærerens time tillægges klasselærerens største fag og bruges efter behov.

**) Sløjd, håndarbejde, mediefag, krop & sundhed og madkundskab læses på delehold (en halv klasse). I 5. klasse har man sløjd, håndarbejde, mediefag og krop & sundhed 2 lektioner om ugen i et halvt år.


6. klasse

 • Klasselærerens time * 1 lektion
 • Dansk 7 lektioner
 • Matematik 5 lektioner
 • Engelsk 4 lektioner
 • Tysk eller fransk 2 lektioner
 • Natur/teknologi 3 lektioner
 • Historie 2 lektioner
 • Kristendomskundskab 1 lektion
 • Billedkunst 1 lektion
 • Idræt 2 lektioner
 • Musik 1 lektion
 • Sløjd ** 2 lektioner
 • Madkundskab ** 2 lektioner
 • I alt pr. uge 33 lektioner

*) Klasselærerens time tillægges klasselærerens største fag og bruges efter behov.

**) Sløjd og madkundskab læses på delehold (en halv klasse)


Lektiecafe

Lektier er en integreret del af undervisningen og elevens læring. Allerede fra indskolingen vænnes eleverne til at læse lektier for at styrke deres personlige, faglige og sociale udvikling. Alle elever i indskolingen får tilbud om hjælp til lektierne i en lektiecafe. Eleverne skal deltage, hvis vi skønner, den vil være til gavn for deres læring og deltagelse i læringsfællesskabet, eller hvis de f.eks. er kommet bagud i et eller flere fag. Lektiecafeen er et tilbud om at læse lektier i rammer, hvor man kan arbejde sammen, få hjælp og hjælpe hinanden. 

 • For Beg. – 2. klasse er der tilbud om lektiecafe tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00 - 14.45. 
 • For elever i 3. klasse er der tilbud om lektiecafe i Store Birken.
 • For elever i 4. og 5. klasse, der er tilmeldt Klub BK, er der yderligere tilbud om lektiecafe.