bagkost-logo-2024

Derfor BK

Begynder - 6. klasse

Fra begynderklassen til 6. klasse opdeles eleverne i indskoling og mellemtrin. Indskolingen på BK har til huse i en selvstændig bygning kaldet Sekskanten. Bygningen er specielt indrettet til begynderklasse, 1. og 2. klasse, samt vores skolefritidsordning 'Birken' - en lille skole i den store skole. Indskolingen er to-sporet og rummer ca. 130 elever. 3. og 4. klasserne holder til tæt på skolegården. Efter skoletid er der mulighed for at gå i 'Store Birken' og 'Klub BK'. 5. og 6. klasserne holder til i Hovedbygningen. Efter skoletid har de også mulighed for at være tilknyttet Klub BK.


INDSKOLINGEN 0. - 2. KLASSE

 • Vi har to børnehaveklasseledere i hver klasse i alle 25 lektioner.
 • 1. klasse har 26 lektioner og 2. klasse har 27 lektioner.
 • Vi har på 1. og 2. klassetrin deletimer i både dansk og matematik.
 • Klassekvotienten er på mellem 22 og 24 elever. 
 • Vi tilbyder forebyggende specialundervisning fra 1. klasse og har uddannet læse- og matematikvejleder tilknyttet. 
 • Vi tilbyder motorisk træning for børn med særlige behov. 
 • Vi prioriterer samarbejdet med skolefritidsordningen Birken, som også har til huse i vores indskolingsbygning Sekskanten. Birkepersonalet deltager i forældresamarbejdet, lejrskoler, emneuger og andre arrangementer. 
 • Vi støtter op om børnenes stærke sider og praktiserer anerkendende pædagogik.
 • Vi stiller krav til eleverne med henblik på at øge deres ansvarlighed.
 • Skolen forventer, at hjemmet støtter barnets skolegang (f.eks. hjælper barnet med at møde til tiden og til at læse lektier dagligt). 
 • Vi vægter samarbejdet mellem lærerne, skolepsykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og skolelæge. 
 TidAktivitet
 7.15 Birken åbner
 8.15 Morgensamling 
 Herefter undervisning
 9.45 Udefrikvarter
 10.05  Undervisning
 11.35 Frokost/udefrikvarter
 12.20 Undervisning
 13.10 Undervisning/Birketid
 14.00 Tilbud om lektiecafé
 17.00 Birken lukker

 

Mellemtrinnet 3. - 6. klasse

3. klasse har 30 lektioner, 4. klasse har 32 lektioner, 5. klasse og 6. klasse har 33 lektioner.

Vi tilbyder som noget særligt på BK:

 • klassens tid med fokus på trivsel
 • flere engelsk- og natur/teknologi-timer
 • svømning på 3. og 4. klassetrin
 • Der er mulighed for tysk eller fransk som andet fremmedsprog fra 6. klasse.

Vi vægter også de kreative fag med undervisning på delehold:

 • Billedkunst, madkundskab, håndarbejde, sløjd, musik, mediefag og innovation.