bagkost-logo-2024

Befordringstilskud

BEFORDRINGSTILSKUD FOR BEG.KL. - 0.G

Ansøgningsfristen er den 1. december 2023 og eleven skal være indskrevet på BK den 5. september 2023. Afstand mellem hjem og BK er med udgangspunkt i elevens folkeregisteradresse den 5. september 2023. Afstandsmålingen foregår alene efter de principper, som Fordelingssekretariatets afstandsmålingsprogram bruger.

Den enkelte elev er befordringsberettiget, når følgende kriterier er opfyldt for afstanden fra: 


 

 Minimumafstand

 Maksimumafstand

 Beg. kl. – 3. kl.

 2,6 km

 12,5 km

 4. kl. – 6. kl.

 6,1 km

 16,0 km

 7. kl. – 9. kl. 

 7,1 km

 16,0 km

 10. kl. 

 9,1 km

 17,0 km


og den billigst mulige rejseform med offentlig transport er benyttet.

Der kan købes personligt pendlerrejsekort, rejsekort eller billet. Antal zoner skal svare til afstanden fra hjemmet til BK.

Ansøgere som ikke er berettiget til tilskud - fordi eleven ikke er indskrevet på BK den 5. september 2023 eller ikke opfylder kriteriet for afstanden mellem hjemmet og BK - vil modtage besked herom.   

Elever, der har søgt om befordringstilskud og ikke har modtaget afslag, skal ved skoleårets slutning eller senest medio august 2024 indsende følgende

  • Kopi af pendlerkortets stamkort med billede. Originale værdiindlæg for perioden 14. august 2023 - 27. juni 2024.
    OBS! Stamkort og værdiindlæg skal have samme 7-cifrede nr.
  • Øvrig dokumentation (fx rejsekortudskrifter), hvor det tydeligt fremgår, at det er ansøger/elev, der har foretaget rejserne.
  • Udgiften til køb af pendlerrejsekort, rejsekort eller andet skal svare til den rejseudgift, der er mellem hjemmet og BK (ikke overstige).
  • Af dokumentationen skal det klart fremgå, at det er ansøger/elev, der har haft udgiften, og hvor stor udgiften har været.

Tilskuddet beregnes, når dokumentation fra alle er fremsendt og gennemgået af BK. Herefter fremsendes afregningsmail og tilskudsbeløbet udbetales. Afregningsmail fremsendes af BK senest medio oktober 2024. 

Vi gør opmærksom på, at der er få midler til fordeling, så man skal langt fra forvente at få dækket sine udlæg 100 %. Dækningsprocenten vil afhænge af antallet af ansøgere.

Klik her, hvis du ønsker vejledningen i pdf.