bagkost-logo-2024

Optagelse

Optagelse

BK optager hvert år nye elever på 7. klassetrin. Vi holder orienteringsmøde - læs mere her

Disse klasser søges især af elever, der har til hensigt senere hen at fortsætte i gymnasiet, således at de vil få mulighed for et sammenhængende skoleforløb på seks til syv år. Det betyder, at der i klasserne generelt er stor motivation for skolearbejdet og dermed også forventninger om, at eleverne opnår et godt resultat ved de afsluttende prøver.

 Der foretages ikke en egentlig optagelsesprøve, men optagelse sker efter en optagelsessamtale. Ved denne samtale vurderer vi:

- kan og vil eleven yde en indsats både fagligt og socialt?

- kan og vil eleven tage ansvar?

- har eleven vilje til at være positiv over for BK og vores fællesskab? 

Udover samtalen er der fra skolens side også krav til, at alle elever selv anskaffer sig en computer til det daglige arbejde på skolen.

Vi behandler ansøgninger løbende, og I vil modtage en bekræftelse på mail, når ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt. Der er intet gebyr forbundet med at sende en ansøgning eller stå på ventelisten. 

Vi oplyser desværre ikke om ventelistestatus eller -længde. Såfremt I ikke får tilbudt en plads i år, bliver jeres ansøgning oprykket i systemet til kommende skoleår. 

Vær venligst opmærksom på at vælge korrekt år og klasse ved opskrivning. 

Vær særligt opmærksom på, at ved opskrivning til begynderklasse, skal barnet være fyldt 6 år ved opstart.

Ansøg om optagelse til 7. klasse her