bagkost-logo-2024

Internationalt samarbejde

strategi for internationalt samarbejde

Almen dannelse betyder i vores globaliserede moderne verden at man har både demokratisk dannelse og internationalt medborgerskab. Det er vigtigt for eleverne at få et kulturelt udsyn og opleve kulturmøder – både fysisk og virtuelt. Vi vil gerne medvirke til at vores elever kan forstå verdens mangfoldighed, bl.a. ved at give dem mulighede for at møde elever fra andre lande. Ved at bo i hinandens hjem og familier, spise sammen, gå i skole sammen og lave projekter sammen får de indblik i andre måder at gøre tingene på.

Vi tilbyder vores elever at opleve verden både gennem rejser, virtuelle kontakter og selvfølgelig også gennem undervisning i internationale temaer og problemstillinger. Vi har som eneste skole i landet et femårigt gymnasieforløb for de elever der har en passion for den globale agenda. Eleverne starter i 8. klasse og på vej mod studentereksamen føjer de bl.a. to Cambridge fag til deres fagrække: English as a second language og Global Perspectives. Se nedenfor.

Vores gymnasium er del af to store internationale projekter:

Euronetværk

euro project

http://www.europrojectnet.eu/

Vi er med I et stort netværk af 18 europæiske skoler og gymnasier fra 16 lande i Europa. Det har bestået siden 1989, og vi har været med i netværket siden 1994. Skolerne kommer Sverige, Finland, Tyskland, Luxembourg, Belgien, Holland, Frankrig, Østrig, Tjekkiet, Grækenland, Italien, Portugal, Polen, Slovakiet, Slovenien og Spanien.

Vi holder på skift årlige konferencer for elever og lærere om forskellige emner, med henblik på både at få eleverne til at arbejde samme og skabe venskaber og kontakter på tværs af grænserne, således at det kulturelle udsyn bredes ud.  Det er tilsvarende et stort ønske at skolen og lærerne kan udbrede viden om hvordan skolerne løser forskellige problemer således at vi kan dele vores ”best practices”.

Vi har sammen gennemført masterclasses, individuelle udvekslinger samt jobshadowing.

Desuden arbejder vi sammen om at gennemføre bilaterale udvekslinger, samt søge og gennemføre projekter gennem Erasmus+

Vi er for tiden med i et Erasmus+ projekt som hedder VIC (Values, Identity and Culture) sammen med Slovakiet, Holland, Luxembourg, Østrig og Grækenland. Projektet handler om at udbrede forståelsen for Europæisk kultur. Der afholdes 3 fysiske konferencer i hhv. Østrig, Luxembourg og Danmark, samt en række virtuelle møder.

EPAS – European Parliament Ambassador School

eu ambassador school

EPAS er et tilbud målrettet skoler, som gerne vil gøre lidt ekstra ud af EU-undervisningen og øge kendskabet til EU blandt eleverne. Som medlem af EPAS får skolen adgang til en række særlige fordele og bliver en del af et europæisk netværk med over 1500 skoler. Det langsigtede mål med EPAS er at øge de unges deltagelse i valg til Europa-Parlamentet.

Som  EPAS skole har vi  fokus på at både undervise om EU og Europaparlamentet og  at tilbyde eleverne forskellige arrangementer om EU og Europæiske problemstillinger.  EPAS samarbejdet hjælper os med at finde foredragsholdere, arrangere møder og deltage i kurser om forhold vedrørende EU og Europæiske forhold – som både lærere og elever har glæde af.  Som EPAS skole har vi særlig god kontakt med danske medlemmer af Europaparlamentet, som deltager i både virtuelle og fysiske møder med vores elever.

Vi har deltaget i Euroscola både fysisk og virtuelt. Euroscola er et stort rollespil angående EU parlamentet, hvor elever fra alle 27 lande mødes i Parlamentet i Strasbourg og gennemspiller rollespil om aktuelle problemstillinger.

Det er vores mål at søge om at deltage i Euroscola ca. hvert andet år.

For yderligere information kontakt Mette Mathiesen (mm@bagkost.dk) som er kontaktlærer.

Sprogindlæring

Ud over Cambridgefagene ønsker vi at fremme mangfoldigheden i sprogindlæring og derfor har vi udvidet vores tilbud af begyndersprog med også at omfatte Russisk. Således tilbyder vi udover Latin B, 2 fortsættersprog (Fransk og Tysk ) og 2 begyndersprog (Spansk og Russisk) alle på A niveau.

Derudover tilbyder vi elever med særlige forudsætninger at tage andre sprog som selvstuderende. Det kan være sprog som Kinesisk, Tyrkisk, Italiensk eller andre sprog der tilbydes på A niveau.

I både de virtuelle og de fysiske møder med elever fra andre europæiske lande understøtter vi elevernes praktiske anvendelse af sprogene.

Studierejser

Af hensyn til bæredygtighed og klima afgrænser vi vores rejseaktiviteter til hhv. Danmark, Norden og Europa. Vi bestræber os på til hver rejse at finde den mest bæredygtige rejseform. Hvis varigheden af en tog – eller busrejse overskrider 12 timer, vælger vi dog at flyve.

  • Alle elever kommer på en introtur i 1g. Den går til et rejsemål i Danmark.
  • 1 2. g tilbydes en studietur, som afholdes klassevis. Denne går typisk til et rejsemål i Europa.
  • I 3. g er der mulighed for at arrangere kortere ture i forbindelse med et A-niveaufag – oftest et sprogfag, men det kan dog også være fx et naturvidenskabeligt studieretningsfag.

Regler om rejser og adfærd under rejser kan læses her