bagkost-logo-2024

Optagelse

Optagelse

Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK) er et privat gymnasium, der udbyder den almene studentereksamen, STX. Fordi vi er private, betyder det, at vi ikke er underlagt regler om afstand eller transporttid. Hvis du søger BK, og angiver skolen som din første eller anden prioritet, kan vi derfor optage dig uafhængigt af hvor du bor eller hvor lang tid, du vil være om at komme i skole. Vi siger derfor, at du skal vælge BK, ”hvis du vil vælge selv!”.

Hvis du ønsker optagelse i løbet skoleåret - i forbindelse med flytning eller skoleskift - skal du kontakte skolen på bk@bagkost.dk eller 4498 0065 med henblik på en samtale. Hvis du søger optagelse i løbet af skoleåret, skal du - før du tager kontakt - udfylde et ansøgningsskema, samtykkeerklæring samt vedhæfte karakterblad og protokollinjer fra din nuværende uddannelse som bilag til ansøgningen.  

Hvis du kommer fra en udenlandsk skole, skal du til en samtale med vicerektor Dennis Hellegaard. Her tager vi stilling til, om du kan få merit for nogle fag, og om du har behov for noget ekstra støtte, fordi der er noget, der er meget anderledes i det danske skolesystem i forhold til det, du kommer fra.


Generelt om optagelse

Hvis du ønsker at gå på vores gymnasium, skal du angive Bagsværd Kostskole og Gymnasium som prioritet - meget gerne første prioritet - i optagelse.dk. Jo højere prioritet desto større sandsynlig for optagelse. 

Du skal ikke angive hvilken studieretning du ønsker – det valg skal du først træffe ved grundforløbets afslutning. Men du må gerne give en tilkendegivelse af, hvad du tænker på. 

På ansøgningen skal du ligeledes tilkendegive hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker.  Du kan vælge mellem enten tysk eller fransk fortsættersprog eller spansk eller russisk begyndersprog. Valget er ikke bindende, da vi først begynder 2. fremmedsprogundervisningen efter grundforløbet.

Du skal også tilkendegive, hvilket kunstnerisk fag du ønsker. Du kan vælge mellem billedkunst, drama, mediefag og musik.

NB vedr. forhåndsreservation: Bemærk, at elever på nuværende femårige forløb allerede har en reserveret plads i gymnasiet på BK. Feltet om forhåndsreservation af plads er derfor tiltænkt nuværende BK-elever på de 5-årige forløb. Alle andre skal blot alene angive skolen som 1. prioritet på optagelse.dk.

Når vi udvælger elever, sker det på baggrund af følgende kriterier:

  • Prioritering af skolen - første prioriteter vægtes tungest 
  • Elever, der har afsluttet eller afslutter 9. eller 10. klasse på vores grundskole eller elever, der har søskende på skolen, vil blive prioriteret, forudsat at de søger os som 1. prioritet
  • Tilknytningsforhold i øvrigt til skolen 
  • At alle øvrige adgangskrav er opfyldt

Når du søger os, skal du i ansøgningsskemaet anføre:

  • Dine eventuelle tilknytningsforhold til skolen
  • En foreløbig angivelse af interesse for studieretning

Optagelse vil ske ud fra en samlet vurdering af ovenstående kriterier. Vi giver besked om, hvorvidt du er optaget på BK medio april 2024. Hvis vi ikke kan optage alle, der har søgt os som 1. prioritet, tilbyder vi en plads på venteliste. Så kontakter vi dig, hvis vi får plads senere hen.  

Vær opmærksom på, at du skal betale skolepenge for at tage en uddannelse på BK. Se mere om priser her

Læs mere om adgangskrav til gymnasiale uddannelser her.

Læs mere om optagelse på gymnasiale uddannelser her