bagkost-logo-2024

Prøver

Prøver

0.g følger Undervisningsministeriets vejledning for afholdelse af afsluttende prøver for 10. klasse. Se mere her.

Yderligere afholdes 24-timers synopsis-årsprøve i fagene historie eller samfundsfag.

Skolen har en forventning om, at alle elever aflægger prøver i alle fag.