bagkost-logo-2024

Prøver

Prøver

Eleverne afslutter 9. klasse med Folkeskolens prøver.

Obligatorisk skal alle elever op i:

 • Dansk mundtligt
 • Dansk skriftligt
 • Matematik skriftligt
 • Engelsk mundtligt
 • Naturfagsprøve mundtligt

Sidst i april offentliggøres udtræk for hver klasse i henholdsvis fag fra den humanistiske pulje og den naturvidenskabelige pulje.


Humanistisk pulje - et fag til udtræk:                    

 • Engelsk skriftlig
 • Tysk/fransk mundtligt
 • Tysk/fransk skriftligt
 • Historie
 • Samfundsfag

Naturvidenskabelig pulje – et fag til udtræk:

 • Matematik mundtligt
 • Fysik/kemi skriftligt
 • Biologi skriftligt
 • Geografi skriftligt
 • Idræt praktisk og teoretisk

De skriftlige prøver ligger i begyndelsen af maj, mellem prøverne er der almindelig undervisning. 

De mundtlige prøver ligger i juni.

Yderligere oplysninger kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside.