bagkost-logo-2024

Pædagogisk stil

Pædagogisk stil

Hvad gør vi?

 • begynder dagen med morgensang
 • har en klassekvotient på ca. 22 elever
 • tilstræber, at alle klasser har både mandlige og kvindelige lærere
 • har teamsamarbejde i alle klasser
 • drager forældrene aktivt ind.

Vi arbejder for

 • at give eleverne mulighed for medbestemmelse og ansvar
 • at støtte os til elevernes stærke sider
 • at eleverne selv lærer at opsøge og tilegne sig viden
 • at eleverne oplever et alsidigt fællesskab
 • at eleverne lytter til - og hjælper hinanden
 • at eleverne oplever betydningen af gensidig hensyntagen
 • at eleverne udvikler gode arbejds-, samtale- og kommunikationsvaner
 • at inddrage aktiviteter uden for skolen.

Skoledagen skal

 • udvikle og fremme børnenes evne til at undersøge, opdage og lære, idet de oplever betydningen af arbejdsglæde og gode arbejdsmetoder
 • fremme børnenes lyst til at arbejde aktivt, selvstændigt og kritisk, så de bliver i stand til at stille spørgsmål og løse problemer
 • appellere til fordybelse og eksperimenteren
 • bane vejen for tilegnelsen af grundlæggende færdigheder og begreber, som kan give børnene selvindsigt og forståelse af fællesskabets krav
 • øge børnenes forståelse for deres medansvar for egen udvikling, for andres tilværelse og for samfundet og naturen
 • udvikle børnenes selvværd.