bagkost-logo-2024

Statistik og nøgletal

Statistik og nøgletal

BK Gymnasium 2023:

  • Der er i skoleåret 2023/2024 235 gymnasieelever fordelt på 12 klasser samt 22 0.g/10. klasses-elever.
  • BK løfter alle elevtyper. Uanset karakterniveau fra grundskolen. Så længe, der har været målt løfteevne, har BK ligget over forventet niveau, og løfteevnen er blandt de højeste i DK. Løfteevnen er forskellen på de faktisk opnåede karakterer sammenlignet med de forventede karakterer ud fra de socioøkonomiske forhold for de enkelte elever.
  • Bedre end de fleste: BK ligger bedre end landsgennemsnit, når det gælder karaktergennemsnit (højeste i Danmark i 2023), overgang til videregående uddannelse, gennemførselsprocent, fravær og ikke mindst trivsel.Se mere på uddannelsesstatistik.dk