bagkost-logo-2024

Forsikringer

forsikringer

Elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring skal dække, hvis  noget bliver stjålet på skolen - eller eleven falder kommer til skade. Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Hvis en elev f.eks. kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor familiens egne forsikringer, der skal dække.

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:

  • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri.
  • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. 

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre. Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.


Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.  

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have både sit gule og sit blå sygesikringskort med.  Det blå kort garanterer, at man kan få samme behandling som borgere i destinationslandet. I mange lande kræver de det blå kort, hvis ikke man skal betale med det samme.

 

Forsikring ved rejser uden for EU

Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.


Husk

Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra?

Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.