bagkost-logo-2024

Kommunikation

kommunikation

Skolens ledelse og administration kommunikerer med eleverne via vores studieadministrative system ”Lectio”, der både kan vise skema, lektier, skemaændringer, karakterer, fravær, meddelelse, kalender og meget mere. Lectio kræver et login.

Alle arrangementer fremgår af Lectios kalender, og man kan holde sig orienteret om aktiviteter på skolen ved at se på månedskalenderen eller på klassens/elevens skema.

En stor del kan ses uden at være logget ind, men for at se karakterer og fravær skal man være logget på. Så længe eleverne er under 18 år, har forældrene krav på at kende elevens kode til Lectio.

Eleverne i gymnasiet er på vej til at blive voksne, og kommunikation med hjemmet bliver gradvist mindre i løbet af gymnasietiden. Når eleven er fyldt 18 år, skal kommunikationen gå direkte til eleven, og der kommunikeres ikke med forældre om fx advarsler, fravær og karakterer.

Så længe eleven er under 18 år, kan forældre og/eller værger rette henvendelse til skolens ledelse, hvis der er særlige forhold, de ønsker at drøfte.