bagkost-logo-2024

Læse-, skrive- og matematikvejledning

læse- og skrivevejledning

På BK tilbydes læse- og skrivevejledning til alle elever. Alle 1. g elever screenes for læsehastighed og læseforståelse samt grundlæggende stavning umiddelbart efter efterårsferien. Herefter tilrettelægges individuelle undervisningsforløb for de elever, der kan have glæde af det.
Efter jul deltager alle 1g elever i et kursus om læse- og notatteknik målrettet deres studieretning.

 2. og 3.g’ere er velkomne til at kontakte læse- og skrivevejleder Julie Wittrup, hvis I savner hjælp til at optimere læsevaner eller har problemer med de skriftlige lektier.

Kontakt Julie Wittrup på: Lectio (JU) eller ju@bagkost.dk


Matematikvejledning

BK tilbyder også matematikvejledning. En matematikvejleder er en faglig støtteperson for elever med matematikvanskeligheder, der er så svære, at de forhindrer elevere i at kunne følge den almindelige undervisning på tilfredsstillende vis.

Udover at støtte enkeltelever står matematikvejlederen også for screening af f.eks. 1. g elever og for at støtte matematiklærerne i udviklingsarbejde af forskellig vis.

Vores matematikvejleder er uddannet fra RUC og hun kan detektere og diagnosticere elevers matematikvanskeligheder og designe, hvilken type opstøttende undervisning og vejledning der bedst hjælper den enkelte elev i arbejdet med at overkomme vanskelighederne. Denne hjælp kan antage mange former fra støttesamtaler, støttende hjemmeopgaver, støtte til elevens arbejde i klasserummet og meget andet.

Er du interesseret i, hvordan vi på BK håndterer overgangsvanskeligheder fra grundskole og gymnasie, giver følgende artikel i fagbladet for matematik og naturfagsdidaktik MONA et lille kig ind i maskinrummet https://tidsskrift.dk/mona/article/view/131929/177350

Dorthe Eisabeth Rasmussen
Kontakt Dorte Rasmussen på Lectio (DR) eller dr@bagkost.dk