bagkost-logo-2024

Trivsel og fastholdelse

Trivsel og fastholdelse

Når de nye elever møder den første dag på BK, vil de blive modtaget af deres "tanter" og "onkler", som er 2.g elever på BK. De vil gøre en særlig indsats for at byde de nye velkommen.

De første dage på BK får de nye 1.g elever en makker i klassen. Makkerparrene er forpligtet på at hjælpe hinanden og følge op ved fravær.

Vi har i starten en del sociale aktiviteter som OL-dag, hvor vi alle mødes i Aldershvileparken og dyster i diverse discipliner på tværs af klasserne. Formålet er, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af klasser og årgange. Derudover arrangeres der en 1.g middag, hvorefter eleverne deltager i en fest for hele gymnasiet og endelig har vi fast en introtur, hvor klasselærerne deltager.

I løbet af de første måneder afholder gymnasievejlederne indslusningssamtaler med alle de nye elever for at sikre, at alle er kommet godt i gang.