bagkost-logo-2024

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Målet for antimobbestrategi på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Alle har et fælles ansvar for, at Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en god skole, hvor det er et rart og trygt at være både i og uden for timerne. Vi vil med vores antimobbestrategi fremme og sikre trivslen og trygheden. Vi har alle en opgave med at forskelligheden og mangfoldigheden kan værdsættes på BK. Vi skal med vores antimobbestrategi sikre, at vi opdager mobning og sikre, at det ophører. Vi vil hellere forebygge end reparere.

Hvad er mobning

Mobning er et komplekst begreb. Mobning er en social dynamik. Mobning er, når en person gentagende gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab.

Mobning kan være verbal, social, materiel, digital, psykisk og/eller fysisk.

Den digitale mobning kan have den særlige udfordring, at det kan foregå anonymt med deraf følgende usikkerhed blandt eleverne, kan indeholde billedmateriale samt foregå døgnet rundt.

Forebyggelse af mobning

Når man er elev på BK, indgår man i et forpligtende fællesskab. Et fællesskab, hvor alle bidrager til, at skolen er godt sted at være. Vi forventer, at man såvel i skoletiden som udenfor skoletiden viser hinanden respekt og anerkendelse. I vores ordensregler skriver vi, at vi ikke tolerer mobning.

På BK lægger vi stor vægt på såvel det faglige som det sociale, og vi mener, at de to ting skal gå hånd i hånd. Er skolen et godt sted at være, er forudsætningerne for at lære til stede. Vi har gennem hele skoleforløbet fokus på elevernes sociale relationer. Vi forventer, at også forældre på BK bakker op om, at BK skal være et godt sted at være for alle.

Eksempler på tiltag til øget eletrivsel:

 • Alle klasser har en klasselærer og en skemalagt klasselærerens time om ugen.
 • Lærerne gennemgår hvert år ved skoleårets begyndelse skolen ordensregler, hvor mobning og konsekvenserne af mobning er beskrevet.
 • Vi har tre elevråd i grundskolen, repræsentanten for de ældste elevers elevråd er repræsentant i skolens bestyrelse.
 • Morgensamlinger.
 • Trivselsfolder for indskolingsforældrene.
 • Samarbejdsøvelser i såvel skole som SFO og klubtilbud.
 • Lejrskoleture på stort set alle klassetrin.
 • Fast punkt på forældremøder om trivsel og valg af trivselsudvalg.
 • Fælles oplæg på forældremøder om mobiltelefoner, chat osv.
 • Fællestimer for elever om digital mobning, etc.
 • Regler for brug af mobiltelefon i skolens forskellige afdelinger.
 • Holdning til gruppedannelse i klasser.
 • Klasserne har trivselsdage
 • Uddannet børnerådgiver samt LKT-lærer ansat.
 • Løbende trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser samt evalueringer blandt eleverne.
 • Venskabsklasser i indskoling og mellemtrin.

Håndtering af mobning

Bagsværd Kostskole og Gymnasium forventer, at alle, der oplever eller har kendskab til mobning kontakter skolen:  F.eks. klasselærer, pædagog eller skolens ledelse.  Modtager en ansat på skolen en sådan henvendelse orienteres skolens ledelse. Herefter udarbejdes en handleplan. Forældre, klasselærere, skolens ressourceteam* og andre kan inddrages i dette arbejde.

*Ressourceteamet består af skolens LKT-lærer, børnerådgiver, specialundervisningskoordinator og SSP-medarbejder.

Antimobbestrategien evalueres/revideres løbende.