icon-menu
Menu
icon-user.png

BestyreLsens sammensætning

Sammensætningen og valg til Bagsværd Kostskole og Gymnasiums Bestyrelse er beskrevet i skolens vedtægter samt forretningsorden. Bagsværd Kostskole og Gymnasiums Bestyrelse består af bestyrelsesudpegede medlemmer samt af valgte repræsentanter fra forældrekredsen.


Fælles for Bestyrelsens medlemmer er, at de kan bidrage med viden, erfaring mm. til Bestyrelsens arbejde, der primært består i at sikre en tydelig strategisk linje, fastlægge og tydeliggøre krav og forventninger til skolens rektor og øvrige ledelse.


Kerneopgaven på Bagsværd Kostskole og Gymnasium er at bedrive skole – dvs. sikre, at der leveres undervisning, som efterkommer de krav og forventninger, der er til skolens måde et undervise på samt resultater og effekter. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er også en institution, der har ansvar for egne rammer; økonomiske, fysiske, ledelsesmæssige og pædagogiske.


Det er derfor også Bestyrelsens ansvar at have indsigt og forståelse for, hvordan Bagsværd Kostskole og Gymnasium driftes, så skolen netop leverer de forventede resultater og effekter. Det stiller krav til Bestyrelsens kompetencer og engagement. Derfor er det ambitionen, at Bagsværd Kostskole og Gymnasiums Bestyrelse ikke alene er interessedrevet men er sammensat af erfarende medlemmer, der netop kan sikre, at skolen kan løfte det ansvar, som den har – ikke alene for undervisningen, men for institutionen som en samlet skole.


Et bestyrelsesmedlem skal være villig til at tilsidesætte egne behov for skolens. Loyalitet, ansvar og forpligtelse skal være nogle af nøgleordene, som det enkelte bestyrelsesmedlem og den samlede Bestyrelse har til opgave at imødekomme bedst muligt. Et bestyrelsesmedlem er altså en person, som er blevet valgt til at varetage skolens interesser bedst muligt. Og som med sine kompetencer og erfaringer kan medvirke til, at skolen lykkes og opnår de mål, der er sat.Bestyrelsens aktuelle sammensætning:


lisbet_baerentzen_pedersen2

Bestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem

Forperson

Lisbet Bærentzen

Mail: lbpe@bagkost.dk

Erhvervsrolle: Chef (kliniske anliggender)

Virksomhed: Radiometer

Medlem af forretningsudvalget

Kompetencer: Ledelse, forandringsledelse og SOP

Fokus i bestyrelse: Ledelse og forretningsudvikling Forældre til barn i udskolingen


AMG2

Bestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem

Ana Maria Gallardo

Mail: amg@bagkost.dk

Erhvervsrolle: Partner

Virksomhed: Implement Consulting Group

Medlem af forretningsudvalget

Kompetencer: Forretnings- og organisationsudvikling, digitalisering og økonomistyring

Fokus i bestyrelse: Styring og skolens fremtidige fysiske rammer

Forælder til barn i udskolingen og mellemtrinet


katrine grunnet

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Katrine Grunnet

Mail: kag@bagkost.dk

Erhvervsrolle: Forretningsudvikler

Virksomhed: Ørsted

Kompetencer: Jura og økonomi.

Fokus i bestyrelsen: Børns trivsel i en faglig stærk skole

Forældre til barn i udskolingen

jacob e jersild

Bestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem

Jacob E. Jersild

Mail: jej@bagkost.dk

Erhvervsrolle: Vicedirektør

Virksomhed: TEC

Medlem af forretningsudvalget

Kompetencer: Ressourcestyring, anlægsdrift og etablering

Fokus i bestyrelse: Driftsøkonomi og bygningsvedligeholdelse og udvikling af de fysiske rammeralro-4

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Anne Livbjerg Roed

Mail: alr@bagkost.dk

Erhvervsrolle: HR-chef

Virksomhed: Implement Consulting Group

Kompetencer: Medarbejder udvikling, kultur og HR-processer

Fokus i bestyrelse: HR-området og elevtrivsel

Forælder til barn i udskolingen og mellemtrinetBjarne Iver Jørgensen_6993Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Bjarne Iver Jørgensen

Mail: bij@bagkost.dk

Erhvervsrolle: Statsautoriseret revisor og økonomi konsulent                      

Virksomhed: Deloitte

Medlem af forretningsudvalget

Kompetencer: Erhvervsøkonomi

Fokus i bestyrelse: Bidrage til fremtidssikring af skolen med fokus på de fysiske rammer

Forælder til barn i mellemtrinet og indskolingen


Kopi af logo

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Marlene Riise

Mail: mar@bagkost.dk

Erhvervsrolle: Proces og IT optimering

Virksomhed: Anglo-Eastern

Kompetencer: Ledelse, Processer og IT. Fokus i bestyrelsen: Gymnasie-elevernes trivsel og faglighed

Forældre til ung i gymnasiet