icon-menu
Menu
icon-user.png

tilsynsførende

Forældrekredsen på BK har besluttet, at årligt tilsyn med skolens undervisning fra 1. januar 2019 varetages af certificeret tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt.