bagkost-logo-2024

Cambridge international examinations

Cambridge International Examinations (CIE) er den mest udbredte engelsksprogede internationale uddannelse i verden og hører under Cambridge University. Siden august 2013 har elever på Bagsværd Kostskole & Gymnasium (BK) kunnet få sig en Cambridge uddannelse.


Uddannelsen hedder International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), og kurser bliver udbudt i 145 lande, på 9000 skoler med 1,5 millioner elever på verdensplan. Cambridge International Examinations er undervisning, der er tilrettelagt efter et program, der er ens over hele verden.


I første omgang starter BK med engelsk som fremmedsprog; "English as a second language". Efter at have fulgt et tre-årigt forløb modtager eleverne en international godkendt eksamensbevis.


3-årigt program for Cambridge International Examinations

Det tre-årige program starter i vores globalklasse og fuldendes med eksamen i 0. g eller 1. g., hvilket stemmer overens med strukturen i skoler med en international uddannelse, der ligesom Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder uddannelse fra begynderklasse til 3. g.


Akkrediteringen fra Cambridge University er ikke ensbetydende med, at alle elever skal deltage i kurserne. Det er først og fremmest interesserede og vedholdende elever, der, ud over den obligatoriske engelskundervisning, ønsker at dygtiggøre sig yderligere gennem en global uddannelse.


På sigt vil flere Cambridge-kurser følge, og hensigten med det nye tiltag er, at BK’s elever med Cambridge International Examinations bliver rustet til globaliseringen ved at få en øget global indsigt og forståelse af, hvilken verden de lever i og hvilke krav unge mennesker møder fra Bagsværd over Beijing til Boston og Bangalore.