icon-menu
Menu
icon-user.png

Afdelingsleder til grundskolen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

GENOPSLAG


Da vores afdelingsleder for udskolingen har besluttet at gå på pension, søger vi hans afløser til tiltrædelse 1. august 2022 - gerne tidligere, hvis det er muligt.


Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Vi er en privat skole med elever fra begynderklasse til 3. g samt kostafdeling - den eneste af den slags i Danmark.  Skolen blev grundlagt i 1908, har mange traditioner, og vi har fokus på løbende at udvikle os fagligt, didaktisk og pædagogisk.


I grundskolen har vi 760 elever (heraf 450 fra 7. klasse til 0. g) og 65 medarbejdere. Vores motto er det latinske Perseverando, som betyder, at vi gennem vedholdenhed giver vores elever den bedst mulige dannelse og uddannelse.


Stillingsprofil

Som afdelingsleder for udskolingen vil du blive en del af et velfungerende ledelsesteam, som består af leder af grundskolen, to pædagogiske afdelingsledere og en administrativ afdelingsleder. Din nærmeste leder bliver derfor lederen af grundskolen. Du vil også indgå i et samarbejde med skolens øverste leder, rektor.

Du får mulighed for at varetage mange forskellige ledelsesopgaver i en selvstændig ramme og med tæt sparring med den øvrige ledelse.


Arbejdsopgaver

 • Det daglige ansvar for udskolingen, herunder elev- og forældrekontakt, optagelsessamtaler, samarbejde med kostafdelingen etc.
 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af terminsprøver og eksaminer
 • Samarbejde med den øvrige ledelse om tilrettelæggelse og udvikling af skolens pædagogiske og faglige profil
 • Gennem din viden om didaktik, evaluering, organisering og pædagogiske principper skal du være med til at sikre skolens faglige niveau, samt at skolen er et godt sted at være og at lære for alle elever
 • Medvirke i arbejdet omkring vores femårige forløb samt overgangen til gymnasiet
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. PPR og SSP
 • Ansvar for det internationale arbejde, herunder Unesco samarbejdet.

Den nærmere opgavefordeling sker i samarbejde med den øvrige ledelse.


Vi søger en afdelingsleder, der

 • Har undervisningserfaring og gerne erfaring som leder fra grundskoleområdet
 • Har erfaring med personaleledelse af lærere
 • Har ressourceforståelse og kan inddrage denne i beslutninger
 • Ved hvordan man sætter retning og skaber følgeskab
 • Er læreruddannet og gerne også har en lederuddannelse
 • Er god til at kommunikere og samarbejde med såvel elever, forældre som lærere
 • Kan tænke langsigtet, men kan også handle her og nu, når det er nødvendigt
 • Har viden om og interesse for pædagogisk udvikling, hvordan god undervisning bliver til, og hvordan børn lærer.

Mere information

Hvis du har lyst til at vide mere, så se mere her på vores hjemmeside www.bagkost.dk eller kontakt Leder af grundskolen Helle Brinch på telefon 44 98 00 65.


Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.


Ansøgning

Ansøgning, CV, eksamensbeviser mv. (i ét dokument) sendes til job@bagkost.dk

Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 19. maj 2022 kl. 12.


Samtaler

Vi forventer at afholde samtaler i uge 22 og 23.