icon-menu
Menu
icon-user.png

mål og værdier

Mål:                    Vores elever skal kunne vælge deres egen fremtid

Vision:               Verdens bedste skole - skabt i fællesskab!

Mission:            Perseverando! Gennem vedholdenhed danner og uddanner vi elever til at nå deres mål

Vi ønsker:        Overskud - Engagement - Ansvar

BK's søjler:      Fag og Viden - Venner og Netværk - Tradition og Vedholdenhed - Deltagelse og Involvering -          

                              Nytænkning og Udvikling

Fundament:    Elever - Medarbejdere - Forældre - Omverden