bagkost-logo-2024

mål og værdier

Mål:                     Vores elever skal kunne vælge deres egen fremtid

Vision:                Verdens bedste skole - skabt i fællesskab!

Mission:             Perseverando! Gennem vedholdenhed danner og uddanner vi elever til at nå deres mål

Vi ønsker:         Overskud - Engagement - Ansvar

BKs søjler:        Fag og Viden - Venner og Netværk - Tradition og Vedholdenhed - Deltagelse og Involvering -          

                               Nytænkning og Udvikling

Fundament:     Elever - Medarbejdere - Forældre - Omverden