icon-menu
Menu
icon-user.png

Ansøgning om nedsat skolebetaling

Bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK) har fastlagt følgende principper vedrørende tildeling af moderation (friplads/nedsat betaling):

  • Som udgangspunkt skal forældre/værge kunne svare den udgift, der er forbundet med optagelsen på BK. Betingelser og priser fremgår altid af skolens hjemmeside. Det vil derfor ikke være muligt at søge om fripladsmoderation (nedbringelse af betalingen for undervisning/ophold på skolen/kostafdelingen) før eller umiddelbart efter barnets optagelse på skolen.
  • Der kan søges om støtte til nedbringelse af skolebetalingen gennem det offentlige støttesystem (Fordelingssekretariatet og Fripladskassen for Private, selvejende Institutioner). Skemaer til brug for ansøgning kan hentes på skolens hjemmeside. 
  • Fripladskassen har yderst begrænsede midler til rådighed, og man kan derfor ikke påregne udefra at modtage tilstrækkeligt med midler til en fuld finansiering af skolegang/kostophold.
  • I helt særlige tilfælde, og hvor hjemmets private økonomi er blevet pludselig forværret (fx i tilfælde af dødsfald blandt forældre/værge, alvorlig sygdom eller arbejdsløshed), kan skolens rektor efter ansøgning tildele hel eller delvis fritagelse for betaling for undervisning/kostophold på BK. Denne moderation vil alene være gældende i en begrænset periode (op til 6 måneder, dog i helt særlige tilfælde op til 12 måneder). Ansøgning stiles til rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium og sendes via mail (bk@bagkost.dk). Ansøgningen skal indeholde følgende: Elevens navn og klassetrin. Samtlige forældre/værges navn og adresse. Begrundelse for ansøgningen samt tidsperioden for hvilken ansøgningen dækker. Bilagt dokumentation i form af årsopgørelser.


GRUNDSKOLE OG SFO

Det er muligt at søge om tilskud til forældrebetalingen af skolepenge og betaling for  SFO, Fordelingen af midler til fripladser tilgår skolerne fra ”Fordelingssekretariatet”. Ansøgningsfristen er den 1. september i  det skoleår, der søges tilskud til. Ansøgningsfristen er således udløbet for indeværende skoleår.


GYMNASIUM

Der kan søges om fripladstilskud til elever under 18 år i gymnasiet via "Fripladskassen". De aktuelle skemaer, findes ved at følge linket.

Skolen skal dog gøre opmærksom på, at det hvert år er meget få midler, der afsættes fra Fripladskassen.

Ansøgningsfristen for kalenderåret 2023 er overskredet. 


Eventuelle spørgsmål kan rettes til skolen på mail bk@bagkost.dk eller telefon +45 44980065.