bagkost-logo-2024

Sådan behandler vi persondata

Ansatte på BK skal sikre sig, at de persondata der indsamles, behandles og opbevares i henhold til reglerne for persondata, således at loven overholdes, og at vi dermed sikrer os ansattes, forældres og elevers tillid.

Vi skal passe godt på vores persondata, og de må ikke deles med hvem som helst.


1. Hvad er persondata?

Det er kun data, der er ”personhenførbare”, som er omfattet af persondataforordningen. Det betyder, at data skal kunne relatere sig til en bestemt fysisk person, for at loven finder anvendelse.

Både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger er omfattet af loven.

Personoplysninger er alle informationer om en identificeret eller identificerbar person.

Oplysninger er også ”personhenførbare”, selv om oplysningerne ikke kan identificere personen uden at blive kombineret med andre oplysninger.


Persondata

Navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, familiemæssige oplysninger, CPR-nummer, e-mailadresse, eksamener, stilling, arbejdsområde, uddannelse, tjenstlige oplysninger, løn og skat, sygedage, adgangskontrol og videoovervågning.


Persondata – særligt følsomme oplysninger

Foto, race, etnisk baggrund, politisk-, religiøs- og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredelsesmæssige, seksuelle forhold, strafbare forhold og væsentlig sociale problemer.

Ved registrering af følsomme oplysninger skal der være tale om et helt specifikt formål, og personen skal have givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen.


2. Regler om persondata – på BK

BK indsamler ikke flere oplysninger, end det er nødvendigt.

BK sletter eller anonymiserer persondata, når der ikke længere er brug for oplysningerne.

BK behandler persondata lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.

BK indsamler til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og BK videregiver ikke oplysninger uden særlig grund.

BK bestræber sig på, at oplysninger er korrekte og om nødvendigt ajourførte. Urigtige oplysninger slettes.

BK opbevarer oplysninger med den fornødne sikkerhed mod, at oplysningerne bliver stjålet, fortabes eller misbruges.

BK sender altid eksterne mails med personoplysninger som sikker mail.


Læs vores procedurebeskrivelse for håndtering af ansøgere og ansattes personoplysninger her.