bagkost-logo-2024

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Gældende fra 1. januar 2024


Nedenfor er angivet betalingsbetingelserne for grundskolen, gymnasiet samt kostafdelingen. Herudover informationer vedrørende indmeldelse, udmeldelse og mulighed for tilskud. Der tages forbehold for mulige prisjusteringer. Alle priser er angivet i DKK og betales én måned forud, medmindre andet er anført.

Skoleåret går altid fra 1. august til 31. juli.

Skolepengeopkrævningen er fordelt over 12 måneder, hvorfor der også opkræves skolepenge i juli måned. Dette gælder såvel for elever, der forsætter skoleforløbet på skolen, som elever i de afsluttende klasser.

Undervisningsmidlerne stilles frit til rådighed for eleverne – bortset fra ordbøger, lommeregnere og computere. Der indbetales ikke bogdepositum til skolen, men eleverne er ansvarlige for det udleverede materiale til brug i undervisningen og i tilfælde af misligholdelse eller bortkomst forbeholder skolen sig ret til at kræve fuld kompensation.

Fra 5. klasse skal egen computer medbringes (læs evt. vores anbefaling her).


GrundskoleAFDELINGEN – priser pr. elev


Grundskolen:

 • Begynderklasse - 6. klasse: 2.070 kr. pr. måned i 12 måneder
 • 7. klasse - 0.g: 2.125 kr. pr. måned i 12 måneder
 • Indmeldelsesgebyr: 3.000 kr. 

I forbindelse med indmeldelse til et skoleårs begyndelse (fx nye begynderklasser-, 7. klasser eller 0.g) indbetales yderligere to måneders skolepenge, der dækker betalingen for august samt september måned. Ved udeblivelse mistes denne indbetaling.

Skolefritidsordningen (Birken) begynderklasse – 3. klasse (obligatorisk)

 • Birken: 1.500 kr. pr. måned i 12 måneder
 • Cafémad: 92 kr.  pr. måned i 12 måneder (obligatorisk)
 • Har man mere end et barn i vores skolefritidsordning, ydes en reduktion pr. måned på 250 kr. i 12 måneder

Klub BK/Skolefritidsordning for 4.- 5.klasse (frivillig):

 • Klub BK: 700 kr. pr. måned i 11 måneder
 • Hertil kommer betaling for eftermiddagsmad; i alt 800 kr. som opkræves i to rater henholdsvis 1/9 og 1/1

Øvrige udgifter:

Lejrskolepriser gældende fra august 2024:

 • Begynderklasse tur i Danmark/Sverige på tre dage: 1.100 kr.
 • 3. klasse efterår: tur i Danmark/Sverige på tre dage: 1.100 kr.
 • 4. klasse forår: tur i Danmark/Sverige på tre dage: 1.100 kr.
 • 6. klasse efterår tur i Danmark/Sverige på fem dage: 2.000 kr.
 • 7. klasse efterår: introtur i Danmark på 3 dage: 1.100 kr.
 • 8. klasse  forår eller 9. klasse efterår: tur på 5 dage med bus/tog: 4.500 kr.
 • Biotek: 2 ture, i alt 8 dage med bus/tog: 5.600 kr.
 • 0.g: en-to ture, i alt 5 dage med bus/tog: 4.500 kr.

Priserne angiver den øverste grænse for forældrebetaling og inkluderer ophold, transport, mad samt entréer. Der tages forbehold for prisreguleringer.

Såfremt en elev udmeldes efter bindende tilmelding til en lejrskole, refunderes beløbet kun i helt særlige tilfælde (fx hvis pladsen på rejsen kan overtages af en ny elev i klassen).

Der kan herudover påregnes øvrige udgifter til ekskursioner, klassekasse m.m.


GymnasieAfDELINGEN – priser pr. elev

 • 1.-3.g: 2.070 kr. pr. måned i 12 måneder 
 • Indmeldelsesgebyr 3.000 kr.

I forbindelse med indmeldelse til et skoleårs begyndelse indbetales yderligere to måneders skolepenge, der dækker betalingen for august samt september måned. Ved udeblivelse mistes denne indbetaling.

Øvrige udgifter, der må påregnes:

 • Introforløb: Udgifter til en række arrangementer i løbet af introugerne samt 1.g; 1.500 kr.

 • Studietur: Én uge i 2.g forår; 6.000 kr.

Priserne angiver den øverste grænse for forældrebetaling og inkluderer ophold, transport, mad samt eventuelle entréer. Der tages forbehold for eventuelle prisreguleringer.

Såfremt en elev udmeldes efter bindende tilmelding til en studietur, refunderes beløbet kun i helt særlige tilfælde (fx hvis pladsen på rejsen kan overtages af en ny elev i klassen).

Der kan herudover påregnes øvrige udgifter til ekskursioner, klassekasse m.m.Kostafdelingen – priser pr. elev

Kostafdelingen er under afvikling og nye elever optages kun i ganske få tilfælde og alene efter et individuelt skøn. Kontakt kostskoleleder Simon Frandsen på tlf. 2459 2212.


Indmeldelse

I forbindelse med optagelse af en elev på skolen, modtager forældrene information om optagelsesproceduren og omkostningerne forbundet hermed.

Indmeldelsen er bindende og beløb, der er betalt i forbindelse med optagelsen, refunderes ikke ved evt. framelding før skolestart eller udmeldelse i løbet af skoleåret.

Betalingen skal oprettes som betalingsservice, og det anbefales, at betalingen sker via en dansk bankkonto. Såfremt betalingen ikke er oprettet som betalingsservice, pålægges der et månedligt gebyr på pt. 120 kr.


Udmeldelse

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til bk@bagkost.dk

Elever der afslutter 9. klasse, 0.g eller 3.g vil automatisk blive udmeldt. I disse tilfælde skal der ikke ske en skriftlig udmeldelse.

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel. Skolepenge m.m. betales derfor også måneden efter udmeldelsen. 

Særlige varslingsfrister:

 • Kostophold: Tre måneders varsel
 • Klub BK/fritidsordning: Tre måneders varsel

Ved udmeldelse i maj måned vil der dog fortsat blive opkrævet skolepenge for juli måned jfr. ovenstående uddybning af skolepengenes fordeling over 12 måneder.


Tilskud til betaling af Skolepenge, SFO eller Ophold

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til betaling af skolepenge, SFO eller klub. 

Gennem Fordelingssekretariatet er det dog muligt én gang om året at søge om støtte til betalingen for undervisning i grundskolen, mens elever under 18 år i gymnasiet kan søge via Fripladskassen. Ansøgningsblanketter findes på hjemmesiden.

Elever over 18 år i gymnasiet med behov for støtte, og som samtidigt modtager SU, kan søge støtte via midler, som Fripladskassen har tildelt skolen. Kontakt studievejledning, økonomichefen eller rektor. 

I helt særlige tilfælde kan skolen bidrage med støtte/udsættelse af betalingen i en kortere periode.