icon-menu
Menu
icon-user.png

PRISER

Betaling for grundskole-, gymnasie- og kostskoleelever

Priser m.m. gældende fra 1. august 2022


Grundskolen – priser pr. grundskoleelev

 • Indmeldelsesgebyr kr. 1.500,-
 • Begynder - 6. klasse: Undervisning kr. 1.780,- pr. måned i 12 måneder

 • 7. klasse - 0. g: Undervisning kr. 1.835,- pr. måned i 12 måneder

 • Bogdepositum kr. 1.000,-
 • Birken-skolepasningsordning kr. 1.375,- pr. måned i 12 måneder* (dertil kommer betaling for cafémad kr. 1.100,- pr. år)
 • Klub BK kr. 630,- pr. måned i 11 måneder (dertil kommer betaling for eftermiddagsmad kr. 800,- pr. år)

*Har man mere end et barn i vores skolepasningsordning ydes en reduktion på 250,- pr. måned.

Alle priser er i DKK. 

 

Indmeldelse er bindende.
Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel.

Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned. Dog kan udmeldelse af Birkens skolepasningsordning ske fra juli måned på 3. klassetrin.

Udmeldelse af Klub BK kan kun ske med tre måneders varsel til den 1. i en måned. 

 

Derudover skal nævnes at der ydes transporttilskud for elever fra begynderklasse til 10. klasse efter gældende regler.

Undervisningsmidler stilles frit til rådighed for eleverne (bortset fra ordbøger og lommeregnere).
Der må regnes med udgifter til lejrskoler, ekskursioner og en klassekasse.

 

Lejrskolepriser gældende fra august 2022 

Beløbet er den maksimale pris, der må opkræves pr. elev.

 • Begynderklasse: En tur a tre dage - 800 kr.
 • 1. - 6. klasse: Tre ture a tre dage - 950 kr.
 • 1. - 6. klasse: En tur til Danmark/Sverige a fem dage - 1.875 kr.
 • 7. - 9. klasse: Tre ture - i alt 6.800 kr.
 • Femårige forløb: To-tre ture - i alt 6.800 kr.
 • 0. g: En tur a fem dage - 4.200 kr.

Priserne er maks. priser og inkluderer al transport, mad, entréer og forsikringer.

Priserne reguleres alle ulige år.


Gymnasiet – priser pr. gymnasieelev 

 • Indmeldelsesgebyr kr. 1.500,-
 • Undervisning kr. 1.780,- pr. måned i 12 måneder
 • Bogdepositum kr. 1.000,-

Der betales én måned forud.

Alle priser er i DKK.

Indmeldelse er bindende.

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da mindst med mindst én måneds varsel.

Skolepenge betales for måneden efter udmeldelsen.

Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned.

 

Kostskolen – priser pr. kostelev

 • Opholdet på kostafdelingen koster pr. år 109.500,- kr.
 • Undervisning koster pr. måned i 12 måneder 1.780 kr. for gymnasieelever og 1.835 kr. for grundskoleelever.

Betalingen for ophold og undervisning opkræves kvartalsvis forud.

Se oversigt over indbetaling 

Det skal hertil bemærkes, at der i skolens undervisningsplaner indgår obligatoriske lejrskoleophold, ekskursioner og studierejser, som betales ud over den fastlagte opholds- og undervisningsbetaling. 

 

Forældre kan søge rektor om evt. nedsættelse af opholdsbetalingen. Skolens beslutningsgrundlag vedrørende nedsættelse vil blandt andet være forældrenes seneste årsopgørelse samt aktuelle indtægts- og formueforhold.