icon-menu
Menu
icon-user.png

PRISER


Betaling for grundskole-, gymnasie- og kostskoleelever

Priser m.m. gældende fra 1. januar 2023


Grundskolen – priser pr. grundskoleelev

 • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000,-
 • Begynder - 6. klasse: Undervisning kr. 1.890,- pr. måned i 12 måneder

 • 7. klasse - 0. g: Undervisning kr. 1.945,- pr. måned i 12 måneder

 • Bogdepositum kr. 1.000,-
 • Birken-skolepasningsordning kr. 1.460,- pr. måned i 12 måneder* (dertil kommer betaling for cafémad kr. 1.100,- pr. år, som opkræves i to rater henholdsvis 1/9 og 1/1)
 • Klub BK kr. 670,- pr. måned i 11 måneder (dertil kommer betaling for eftermiddagsmad kr. 800,- pr. år, som opkræves i to rater henholdsvis 1/9 og 1/1)

*Har man mere end et barn i vores skolepasningsordning ydes en reduktion på 250,- pr. måned.

Alle priser er i DKK. 

 

Indmeldelse er bindende.
Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel.

Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned. Dog kan udmeldelse af Birkens skolepasningsordning ske fra juli måned på 3. klassetrin.

Udmeldelse af Klub BK kan kun ske med tre måneders varsel til den 1. i en måned. 


I forbindelse med optagelse på prøve betales skolepenge for en hel måned, uanset hvornår i måneden prøveperioden begynder.

Pengene refunderes ikke.

 

Derudover skal nævnes at der ydes transporttilskud for elever fra begynderklasse til 10. klasse efter gældende regler.

Undervisningsmidler stilles frit til rådighed for eleverne (bortset fra ordbøger og lommeregnere).
Der må regnes med udgifter til lejrskoler, ekskursioner og en klassekasse.

 

Lejrskolepriser gældende fra august 2022 

Beløbet er den maksimale pris, der må opkræves pr. elev.

 • Begynderklasse: En tur a tre dage - 950 kr.
 • 1. - 6. klasse: Tre ture a tre dage - 950 kr.
 • 1. - 6. klasse: En tur til Danmark/Sverige a fem dage - 1.875 kr.
 • 7. - 9. klasse: Tre ture - i alt 6.800 kr.
 • Femårige forløb: To-tre ture - i alt 6.800 kr.
 • 0. g: En tur a fem dage - 4.200 kr.

Priserne er maks. priser og inkluderer al transport, mad, entréer og forsikringer.

Priserne reguleres alle ulige år.


Gymnasiet – priser pr. gymnasieelev 

 • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000,-
 • Undervisning kr. 1.890,- pr. måned i 12 måneder
 • Bogdepositum kr. 1.000,-

Der betales én måned forud.

Alle priser er i DKK.

Indmeldelse er bindende.

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da mindst med mindst én måneds varsel.

Skolepenge betales for måneden efter udmeldelsen.

Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned.

 

Kostskolen – priser pr. kostelev

 • Opholdet på kostafdelingen koster pr. år 109.500,- kr.
 • Undervisning koster pr. måned i 12 måneder 1.890 kr. for gymnasieelever og 1.945 kr. for grundskoleelever.

Betalingen for ophold og undervisning opkræves kvartalsvis forud.

Se oversigt over indbetaling 

Det skal hertil bemærkes, at der i skolens undervisningsplaner indgår obligatoriske lejrskoleophold, ekskursioner og studierejser, som betales ud over den fastlagte opholds- og undervisningsbetaling. 

 

Friplads

Læs om muligheder for at søge om friplads/tilskud til betaling for skolepenge/kostophold m.m. her