icon-menu
Menu
icon-user.png

PRISER


Betaling for grundskole-, gymnasie- og kostskoleelever

Priser m.m. gældende fra 1. januar 2023


NB: Bemærk, at skolepengeopkrævningerne er fordelt over 12 måneder, hvorfor der jf. gældende betalingsregler også skal betales skolepenge i juli måned. Dette gælder både elever, som forsætter skoleforløbet, men også elever i de afsluttende klasser. 


Grundskolen – priser pr. grundskoleelev

 • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000,-
 • Begynder - 6. klasse: Undervisning kr. 1.890,- pr. måned i 12 måneder

 • 7. klasse - 0. g: Undervisning kr. 1.945,- pr. måned i 12 måneder

 • Bogdepositum kr. 1.000,-
 • Birken-skolepasningsordning kr. 1.460,- pr. måned i 12 måneder*, dertil kommer betaling for cafémad kr. 92,- pr. måned
 • Klub BK kr. 670,- pr. måned i 11 måneder (dertil kommer betaling for eftermiddagsmad kr. 800,- pr. år, som opkræves i to rater henholdsvis 1/9 og 1/1)

*Har man mere end et barn i vores skolepasningsordning ydes en reduktion på 250,- pr. måned.

Alle priser er i DKK. 

 

Indmeldelse er bindende.
Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da med mindst én måneds varsel. 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bk@bagkost.dk.

Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned. Dog kan udmeldelse af Birkens skolepasningsordning ske fra juli måned på 3. klassetrin.

Udmeldelse af Klub BK kan kun ske med tre måneders varsel til den 1. i en måned. 


I forbindelse med optagelse på prøve betales skolepenge for en hel måned, uanset hvornår i måneden prøveperioden begynder.

Pengene refunderes ikke.

 

Derudover skal nævnes at der ydes transporttilskud for elever fra begynderklasse til 10. klasse efter gældende regler.

Undervisningsmidler stilles frit til rådighed for eleverne (bortset fra ordbøger og lommeregnere).
Der må regnes med udgifter til lejrskoler, ekskursioner og en klassekasse.

 

Lejrskolepriser gældende fra august 2023

Begynderklasse           En tur á tre dage i DK/S                                  1.100 kr.

3. klasse                          Efterår: En tur á tre dage i DK/S                  1.100 kr.

4. klasse                          Forår: En tur á tre dage i DK/S                     1.100 kr.

6. klasse                          Efterår: En tur á 5 dage i DK/S                     2.000 kr.

7. klasse                          Efterår: En introtur i DK á 3 dage                1.100 kr.

8./9. klasse                     Forår 8. klasse/efterår 9. klasse:

                                            En tur á 5 dage med bus/tog                        4.500 kr.

Biotek/global/digital 2 ture, i alt 8 dage med bus/tog                 5.600 kr.

0. g                                     En-to ture, i alt 5 dage med bus/tog         4.500 kr.


Priserne er maks. priser og inkluderer al transport, mad, entréer og forsikringer.

Der tages forbehold for eventuelle prisreguleringer. 


Gymnasiet – priser pr. gymnasieelev 

 • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000,-
 • Undervisning kr. 1.890,- pr. måned i 12 måneder
 • Bogdepositum kr. 1.000,-

Der betales én måned forud.

Alle priser er i DKK.

Indmeldelse er bindende.

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da mindst med mindst én måneds varsel.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bk@bagkost.dk.

Skolepenge betales for måneden efter udmeldelsen.

Der kan IKKE finde udmeldelse sted alene for juli måned.

 

Kostskolen – priser pr. kostelev

 • Opholdet på kostafdelingen koster pr. år 109.500,- kr.
 • Undervisning koster pr. måned i 12 måneder 1.890 kr. for gymnasieelever og 1.945 kr. for grundskoleelever.

Betalingen for ophold og undervisning opkræves månedsvis forud.

Se oversigt over indbetaling 

Det skal hertil bemærkes, at der i skolens undervisningsplaner indgår obligatoriske lejrskoleophold, ekskursioner og studierejser, som betales ud over den fastlagte opholds- og undervisningsbetaling. 

 

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i en måned og da mindst med mindst tre måneders varsel.

Friplads

Læs om muligheder for at søge om friplads/tilskud til betaling for skolepenge/kostophold m.m. her